Малко известни факти за научните приноси в естествознанието на княз Фердинанд
Малко известни факти за научните ...
 23.10.2021 06:26      

Във фонда на Монархическия институт на Централния държавен архив в София се съхранява един не много известен, но ценен документ, свързан с научните приноси на княз Фердинанд (от 1908 г. – цар) в естествознанието