Абонамент

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА  "ЗНАМЕ" ЕАД
Пазарджик, бул.” България„ 22, ет. 4, тел.: 034/ 445-201, 0888/83 48 37,  0884/35 06 35, e-mail: [email protected] | www.zname.info

АБОНАМЕНТ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА ВЕСТНИК „ЗНАМЕ” ЗА 2022 Г.

 

Въпреки кризата и скока в цените на хартията, печата и транспорта, ИК "Знаме" ЕАД запазва старите цени за абонамент:

- 48 лева за граждани и 48 лева с ДДС за фирми за книжно тяло;

 

- 30 лева за граждани и 36 лева с ДДС за фирми за електронен абонамент (броят се получава в деня преди отпечатването му на хартия).


ПАКЕТИ ЗА БИЗНЕС АБОНАМЕНТ ЗА ВЕСТНИК „ЗНАМЕ” ЗА 2022 Г.

 

БИЗНЕС АБОНАМЕНТ „БРОНЗОВ ПАКЕТ” – 180 лв. с ДДС:

- Публикуване на 1 брой цветно поздравително каре с размери 10х8,5 см в книжното тяло на вестника и на сайта zname.info през 2022 г.;

 

- Един път месечно (минимум 11 пъти годишно) публикуване на рекламно лого с размери 4х4 см или 8х2 см в книжното тяло на вестника или поставяне на фирменото лого на сайта ни за 2 месеца през 2022 г.;

 

- Годишен абонамент за вестник „Знаме”.

 

БИЗНЕС АБОНАМЕНТ „СРЕБЪРЕН ПАКЕТ” – 240 лв. с ДДС:

- Публикуване на 2 броя цветни поздравителни карета с размери 10х8,5 см в книжното тяло и на сайта zname.info през 2022 г.;

 

- Два пъти месечно (минимум 22 пъти годишно) публикуване на рекламно лого с размери 4х4 см или 8х2 см книжното тяло на вестника или поставяне на фирменото лого на сайта ни за 3 месеца през 2022 г.;

 

- Годишен абонамент за вестник „Знаме”.

 

БИЗНЕС АБОНАМЕНТ „ЗЛАТЕН ПАКЕТ” – 360 лв. с ДДС:

- Публикуване на 3 броя цветни поздравителни карета с размери 10х8,5 см в книжното тяло и на сайта zname.info през 2022 г.;

 

- Три пъти месечно (минимум 33 пъти годишно) публикуване на рекламно лого с размери 4х4 см или 8х2 см в книжното тяло на вестника или поставяне на фирменото лого на сайта ни за 4 месеца през 2022 г.;

 

- Годишен абонамент за вестник „Знаме”.

 

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИК ”ЗНАМЕ”ЕАД