Реклама

Рекламен офис на вестник “Знаме”  -
Пазарджик, бул. “България” № 22, етаж 4
и на телефон: 0884-35-06-35 (Ани Манчева)