Реклама

"ЗНАМЕ" - вестникът на Пазарджишка област

 

Издателска къща „Знаме“ ЕАД

Пазарджик, бул.” България„ 22, ет. 4, тел.:  0888 834 837,  0884 350 635, e-mail: [email protected] | www.zname.info

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА НА ВЕСТНИК „ЗНАМЕ“
ЗА КНИЖНОТО ТЯЛО И САЙТА

Книжно тяло,
пълноцветна реклама:

Книжно тяло,

черно-бяла реклама:

В горната половина на първа страница – 6.00 лв./кв.см без ДДС

Вътрешна страница - 1.80 лв./кв. см без ДДС

В долната половина на първа страница – 4.50 лв./кв. см без ДДС

 

Последна страница – 4.00 лв./кв.см без ДДС

 

 

Само сайт:

За статии, интервюта, репортажи и други информационни материали – от 150 до 200 лв. без ДДС за 1 публикация, в зависимост от обема и броя снимки.

За статия с постоянен линк - 200 лева без ДДС.

 

За банер до главата на сайта (720х100 пиксела) - 600 лв. без ДДС за 1 месец

 

За банер с размери 300х250, 270х70 до 270х207 пиксела в лява и в дясна част, или на вътрешна страница – от 120 лв. до 240 лв. без ДДС за 1 месец в зависимост от позицията

 

Сайт + книжно тяло

За статии, интервюта, репортажи и други информационни материали – по договаряне, в зависимост от дългосрочността, обема и броя снимки, като в този комбиниран пакет за сайта се ползва до 70% отстъпка от редовната цена

За статии, интервюта, репортажи и други информационни материали – по договаряне, в зависимост от дългосрочността, обема и броя снимки, като в този комбиниран пакет за сайта се ползва до 70% отстъпка от редовната цена

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

 

ФОРМАТ НА ВЕСТНИКА - А3 - колони 6, съответно:

1 колона – 4 см основа

4 колони – 17.2 см

2 колони – 8.4 см

5 колони -22 см

3 колони -12.7 см

6 колони -26 см

 

ОТСТЪПКИ за вестника и сайта

  • За четвърт страница - 250 кв.см - отстъпка  3%
  • За една трета страница - 333 кв.см – отстъпка  5%
  • За половин страница - 500 кв.см - отстъпка  10%
  • За 1 месец (4 броя) – 10% от цената (важи само за вестника)
  • За 3 месеца – 15% от цената (за вестника)/ 2 седмици бонус (за сайта)
  • За 6 месеца - 20% от цената (за вестника/ 1 месец бонус (за сайта)
  • За 12 месеца – 25% от цената (за вестника)/ 2 месеца бонус (за сайта)

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

Тодор ГРОЗДЕВ

Изпълнителен директор на ИК ”Знаме” ЕАД  

 

 

 

Избори'2024

Тарифа за политическа реклама на вестник „ЗНАМЕ“

за предстоящите местни избори – 09.06.2024г. 

 

ПЪЛНОЦВЕТНА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

ЧЕРНОБЯЛА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

В горната половина на първа страница – 6.00 лв./кв.см

Вътрешна страница -1.80 лв./кв. см

В долната половина на първа страница – 4.00 лв./кв. см

 

Последна страница – 3.00 лв./кв.см

 

САМО САЙТ

   

За информационни материали /тип анонс/ - 90 лв. за една публикация.

 

За статии, интервюта, репортаж, очерк, със снимка - 180 лв. за една публикация.

С повече снимки - 210 лв. за една публикация.

 

Банер за една седмица - 175 лв.

 

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

ФОРМАТ НА ВЕСТНИКА- А3- колони 6, съответно

1 колона – 4 см основа

4 колони – 17.5 см

2 колони – 8.5 см

5 колони -22 см

3 колони -12.5 см

6 колони -26 см

ОТСТЪПКИ

  • За четвърт страница - 250 кв.см - отстъпка  3%
  • За една трета страница - 333 кв.см – отстъпка  5%
  • За половин страница - 500 кв.см - отстъпка  10%

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПАКЕТИ

за информационно обслужване в изданията на ИК „Знаме” ЕАД в рамките на предизборната кампания за Парламентарни избори’2024

 

 

І вариант – комбиниран пакет за ексклузивно обслужване
във в-к “Знаме“ и информационна агенция www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестника и на сайта www.zname.info  на НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ  журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията.

Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info.

Пакетът е на стойност 7200 лв. с вкл. ДДС.

 

ІІ вариант – комбиниран пакет за комплексно обслужване
във в-к“Знаме" и  www.zname.info

 

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя ( 4000 кв.см).

2. Пълноцветни публикации с отправка и снимка от  първа страница на изданието – 4 броя (4000 кв.см).

3. Поставяне на цветно рекламно каре с размер 40 кв. см на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

4. Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info.

5. Публикуване и на всички статии и материали от книжното тяло и в информационния сайт www.zname.info.

Пакетът е на стойност 6000 лв. с вкл. ДДС.

 

ІIІ вариант – комбиниран пакет за комплексно обслужване
във в-к“Знаме" и  www.zname.info

 

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници - 4 броя по 1/2 (2000 кв. см).

3. Четири пълноцветни публикации с отправка и снимка от първа страница или поставяне на банер/каре на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

4. Публикуване и на всички статии и материали от книжното тяло и в информационния сайт www.zname.info.

Пакетът е на стойност 4800 лв. с вкл. ДДС.

 

IV вариант – комбиниран пакет за комплексно обслужване
във в-к" Знаме“ и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Четири пълноцветни публикации с отправка и снимка от първа страница или поставяне на банер/каре на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

2. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой или 4 по 1/4 страница (1000 кв.см).

3. Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info.

4. Публикуване и на всички статии и материали от книжното тяло и в информационния сайт www.zname.info.

Пакетът е на стойност 3600 лв. с вкл. ДДС.

 

V вариант – пакет за сайта www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването в сайта на 7 журналистически материали, изготвени от журналисти на изданието (3 броя представяне на кандидатите под формата на интервю, очерк, репортаж, илюстровани със снимки, и 4 броя анонси на предстоящи събития, срещи, прояви, илюстровани със снимки).

Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info.

Пакетът е на стойност 1800 лв. с вкл. ДДС.

 

VI вариант – пакет за сайта www.zname.info

Пълно обслужване само в онлайн изданието до приключване на кампанията.

Пакетът е на стойност 2400 лв. с вкл. ДДС.

 

 

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF 

Рекламен офис на вестник “Знаме”:
Пазарджик, бул. “България” № 22, етаж 4,
телефони: 0888 834 837, 0884 223 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ИК „ЗНАМЕ“ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 г.

 

I. Договор с Областен съвет на БСП – Пазарджик

1. Дата на сключване: 31 август 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 2750 лв. с ДДС.

 

II. Договор с ПП ГЕРБ – Пазарджик

1. Дата на сключване: 2 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1050 лв. с ДДС.

 

III. Договор с ПП „Волт“ за отразяване кампанията на ПП „Продължаваме промяната“

1. Дата на сключване 1 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1050 лв. с ДДС.

 

IV. Договор с ПП “Демократична България“

1. Дата на сключване 1 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 2736 лв. с ДДС.

 

V. Договор с ПП „Възраждане“

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 600 с ДДС.

 

VI. Договор с ПП „Има такъв народ“

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1500 лв. с ДДС.

 

VII. Договор с ПП „Консервативно обединение на десницата"

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г. (анекс на 26 септември)

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 540 лв. с ДДС.

 

VIII. Договор с ПП „Движение за права и свободи"

1. Дата на сключване 26 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикациина сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (26 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 350 лв. с ДДС.

 

IX. Договор с ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

1. Дата на сключване 26 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (26 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 300 лв. с ДДС.