Реклама

 

Избори'2022

Тарифа за политическа реклама на вестник „ЗНАМЕ“

за предстоящите парламентарни избори – 02.10.2022г. 

 

ПЪЛНОЦВЕТНА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

ЧЕРНОБЯЛА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

В горната половина на първа страница – 5.50 лв./кв.см

Вътрешна страница -1.80 лв./кв. см

В долната половина на първа страница – 3.50 лв./кв. см

 

Последна страница – 3.00 лв./кв.см

 

САМО САЙТ

   

За информационни материали /тип анонс/ - 90 лв. за една публикация.

 

За статии, интервюта, репортаж, очерк, със снимка - 180 лв. за една публикация.

С повече снимки - 210 лв. за една публикация.

 

Банер за една седмица - 175 лв.

 

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

ФОРМАТ НА ВЕСТНИКА- А3- колони 6, съответно

1 колона – 4 см основа

4 колони – 17.5 см

2 колони – 8.5 см

5 колони -22 см

3 колони -12.5 см

6 колони -26 см

ОТСТЪПКИ

  • За четвърт страница - 250 кв.см - отстъпка  3%
  • За една трета страница - 333 кв.см – отстъпка  5%
  • За половин страница - 500 кв.см - отстъпка  10%

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПАКЕТИ

за информационно обслужване в изданията на ИК „Знаме” ЕАД в рамките на предизборната кампания за Парламентарни избори’2022г.

 

І вариант – комбиниран пакет за ексклузивно обслужване

във в-к “Знаме“ и информационна агенция www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” и www.zname.info  на неограничен брой журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията.

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя ( 4000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см).

3. Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info.

4. Поставяне на цветно рекламно каре с размер 40 кв. см на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

5. Отправка от първа цветна страница (заглавие плюс снимка плюс анонс) за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

6. Публикуване на всички статии и материали и в информационния сайт www.zname.info.

Пакетът е на стойност 6900 лв. с вкл. ДДС.

 

ІІ вариант – комбиниран пакет за комплексно обслужване за

в-к“Знаме" и  www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см).

2. Цветно каре на първа страница, 40 кв.см, за целия период на кампанията.

3. Рекламен банер, позициониран на www.zname.infoза целия период на кампанията.

4. Поставяне на цветно рекламно каре с размер 40 кв. см на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

5. Отправка от първа цветна страница (заглавие плюс снимка плюс анонс) за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

6. Публикуване на всички статии и материали и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 5550 лв. с вкл. ДДС.

 

IІІ вариант – комбиниран пакет за в-к" Знаме“ и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 2 броя (2000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

3. Рекламно каре на първа страница с размер 40 кв.см, за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info за целия период на кампанията.

5. Отправка от първа цветна страница (заглавие плюс снимка плюс анонс) в два броя.

6. Публикуване на всички статии и материали и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 4100 лв. с вкл. ДДС.

 

ІV вариант – комбиниран пакет за в-к "Знаме" и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във в-к "Знаме” на журналистически материали, интервюта, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

3. Рекламно каре на  първа страница с размер 40 кв.см за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info.

5. Всички материали ще бъдат публикувани и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 2750 лв. с вкл. ДДС.

 

V вариант – комбиниран пакет за в-к "Знаме" и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във в-к „Знаме” на журналистически материали, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1/2 брой (500 кв.см).

2. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

3. Пълноцветно каре на първа странвица с размер 40 кв.см за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер позициониран в онлайн изданието www.zname.info, с размер 300х250рх, за целия период от кампанията.

5. Всички материали ще бъдат публикувани и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 1700 лв. с вкл. ДДС.

VI вариант – пакет за www.zname.info

Предложението включва:

1. Публикуването на 5 броя журналистически статии или съобщения в информационната ни агенция  www.zname.info до приключване на кампанията.

2. Рекламен банер, позициониран в онлайн изданието, с размер 300х250 рх, за целия период от кампанията.

Пакетът е на стойност 1050 лв. с вкл. ДДС.

VII вариант - изготвяне на собствен вестник

Графичен дизайн, предпечат, техническа редакция и печат на собствено хартиено издание от 4 стр. 2 пълноцветни и 2 черно-бели страници, което може да се разпространява като вложка в "Знаме"  или самостоятелно.

Цената на услугата е 1380 лв. с вкл. ДДС плюс 0,20 лв. на брой за влагане.

 

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

 

Рекламен офис на вестник “Знаме”:
Пазарджик, бул. “България” № 22, етаж 4,
телефони: 0884 350 635, 0888 834 837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ИК „ЗНАМЕ“ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 г.

 

I. Договор с Областен съвет на БСП – Пазарджик

1. Дата на сключване: 2 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 2750 лв. с ДДС.

 

II. Договор с ПП ГЕРБ – Пазарджик

1. Дата на сключване: 2 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1050 лв. с ДДС.

 

III. Договор с ПП „Волт“ за отразяване кампанията на ПП „Продължаваме промяната“

1. Дата на сключване 2 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1050 лв. с ДДС.

 

IV. Договор с ПП “Демократична България“

1. Дата на сключване 2 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 2736 лв. с ДДС.

 

V. Договор с ПП „Възраждане“

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 600 с ДДС.

 

VI. Договор с ПП „Има такъв народ“

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1500 лв. с ДДС.