Реклама

 

Избори'2021

Тарифа за политическа реклама на вестник „ЗНАМЕ“

за предстоящите извънредни парламентарни и президентски избори – 14.11.2021г. 

 

ПЪЛНОЦВЕТНА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

ЧЕРНОБЯЛА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

В горната половина на първа страница – 5.00 лв./кв.см

Вътрешна страница -1.50 лв./кв. см

В долната половина на първа страница – 3.00 лв./кв. см

 

Последна страница – 2.50 лв./кв.см

 

САМО САЙТ

   

За информационни материали /тип анонс/ - 80 лв. за една публикация.

 

За статии, интервюта, репортаж, очерк, със снимка - 150 лв. за една публикация.

С повече снимки - 180 лв. за една публикация.

 

Банер за една седмица - 150 лв.

 

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

ФОРМАТ НА ВЕСТНИКА- А3- колони 6, съответно

1 колона – 4 см основа

4 колони – 17.5 см

2 колони – 8.5 см

5 колони -22 см

3 колони -12.5 см

6 колони -26 см

ОТСТЪПКИ

  • За четвърт страница - 250 кв.см - отстъпка  3%
  • За една трета страница - 333 кв.см – отстъпка  5%
  • За половин страница - 500 кв.см - отстъпка  10%

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПАКЕТИ

за информационно обслужване в изданията на ИК „Знаме” ЕАД в рамките на предизборната кампания за Парламентарни избори’2021г.

 

І вариант – комбиниран пакет за ексклузивно обслужване

във в-к “Знаме“ и информационна агенция www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” и www.zname.info  на неограничен брой журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията.

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя ( 4000 кв.см)

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см)

3. Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info

Всички публикации ще бъдат публикувани и в информационната агенция www.zname.info

Пакетът е на стойност 6000 лв. с вкл. ДДС.

 

ІІ вариант – комбиниран пакет за комплексно обслужване за

в-к“Знаме" и  www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см)

2. Цветно каре на първа страница, 40 кв.см, за целия период на кампанията

3. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info

4. Публикуване на всички статии и материали на www.zname.info

Пакетът е на стойност 4800 лв. с вкл. ДДС.

 

IІІ вариант – комбиниран пакет за в-к" Знаме“ и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 2 броя (2000 кв.см)

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см)

3.Рекламно каре на първа страница, 40 кв.см, за целия период на кампанията

4. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info

 

5. Публикуване на всички статии и материали на www.zname.info

Пакетът е на стойност 3600 лв. с вкл. ДДС.

 

ІV вариант – комбиниран пакет за в-к "Знаме" и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във в-к "Знаме” на журналистически материали, интервюта, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см)

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см)

3. Рекламно каре на 1 стр. 16 кв.см за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info

Всички материали и интервюта ще бъдат публикувани и на www.zname.info

Пакетът е на стойност 2400 лв. с вкл. ДДС.

 

V вариант – комбиниран пакет за в-к "Знаме" и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във в-к „Знаме” на журналистически материали, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1/2 брой (500 кв.см)

2. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см)

3. Пълноцветно каре на 1 стр. от 16 кв.см за целия период на кампанията

4. Рекламен банер позициониран в онлайн изданието www.zname.info, с размер 300х250рх, за целия период от кампанията.

 

Пакетът е на стойност 1500 лв. с вкл. ДДС.

 

VI вариант – пакет за  www.zname.info

Предложението включва:

1. Публикуването на 5 броя журналистически статии или съобщения в информационната ни агенция  www.zname.info до приключване на кампанията.

2. Рекламен банер, позициониран в онлайн изданието, с размер 300х250 рх, за целия период от кампанията.

Пакетът е на стойност 900 лв. с вкл. ДДС.

 

 

VII вариант - изготвяне на собствен вестник

 

Графичен дизайн, предпечат, техническа редакция и печат на собствено хартиено издание от 4 стр. 2 пълноцветни и 2 черно-бели страници, което може да се разпространява като вложка в "Знаме"  или самостоятелно.

 

Цената на услугата е 1200 лв. с вкл. ДДС.

 

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

 

Рекламен офис на вестник “Знаме”:
Пазарджик, бул. “България” № 22, етаж 4,
телефони: 0884 350 635, 0888 834 837