Пазарджик

Отворена е програма за подкрепа на семейни предприятия и занаяти, ОИЦ-Пазарджик съдейства за кандидатстване

  09.07.2024 15:55             
Отворена е програма за подкрепа на семейни предприятия и занаяти, ОИЦ-Пазарджик съдейства за кандидатстване

Отворена за кандидатстване е процедура ,,Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите'' по Програма ,,Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 - 2027 г.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет.  По процедурата ще се предоставя подкрепа за въвеждането на системи за иновации и конкурентоспособност за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаване на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект е 15 хиляди лева, а максималният – 150 хиляди лева. Подкрепата за семейните предприятия е до 75% от сумата по проекта, а за предприятията от сектора на занаятите е до 85%. Общият бюджет на процедурата е 117 милиона и 500 хиляди лева.        

Заместник-кметът на Община Пазарджик Нино Ненов се обръща с покана към всички малки и средни семейни предприятия на територията на общината в Областния информационен център Пазарджик, където той и екип от експерти са на разположение за допълнителни разяснения и съдействие при кандидатстване по процедурата.    

Областният информационен център Пазарджик се намира в обособено помещение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Пазарджик на бул. България №2 и е отворен за граждани всеки ден от 8:30 до 17:30ч.           

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16.09.2024 г. 16:30 ч. Повече информация и пълните изисквания на процедурата могат да бъдат намерени тук: ИСУН 2020 (government.bg), както и на място в ОИЦ Пазарджик.


Свързани