Пазарджик

Съдия със стаж в Европейския съд по правата на човека изнесе лекция пред осмокласници

  13.06.2024 15:53             
Съдия със стаж в Европейския съд по правата на човека изнесе лекция пред осмокласници

ПАЗАРДЖИК. При повишена активност на учениците от VIIIв клас, паралелка „Съдебна администрация“ на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик, премина поредната среща от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се проведе на 13.06.2024 г. в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

Лекторът съдия Георги Видев отговаряше на въпросите „Що е административно правосъдие?“, „Какво е административен акт“ и „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции?“. Съдия Видев представи накратко историята на Върховния административен съд и създаването на административните съдилища. Като съдия с двугодишен стаж в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург лекторът обясни на учениците, какъв е пътят да защитят правата си както в националните, така и в европейските съдебни институции.

Следващата лекция ще се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик.


Свързани