Пазарджик

Зелени патрули ще помагат за чистотата на Община Пазарджик, набират осем на щат плюс граждани-доброволци

  12.06.2024 15:25             
Зелени патрули ще помагат за чистотата на Община Пазарджик, набират осем на щат плюс граждани-доброволци

Осем общински зелени патрули ще облекат униформи и ще съблюдават за правилното изхвърляне на отпадъци в Пазарджик. Паралелно ще се търси ангажирането и на граждани-доброволци, които ще помагат в тези дейности. Това съобщи преди минути кметът на общината Петър Куленски на пресконференция заедно със зам.-кмета Любомир Гечев и новия шеф на дирекция "Строителтсво, транспорт и околна среда" инж. Евтвим Янев и подчерта, че това е най-важната от серия мерки, за да стане Пазарджик по-чист, красив и зелен.

"Не можем да продължим да се носим по течението, както сигурно се е правело през последните 15-20 години, трябва да се вземат мерки, за да се подобри качеството по услугата на сметосъбиране и сметоизвозване. Затова набелязахме конкретни мерки. Стартираме от 1 юли. Първата от тях е свързана с поетапната подмяна на увредени или негодни контейнери – ще започнем с първите 100 такива, които са в най-тежко експлоатационно състояние. Втората мярка е закупуване на 4-кубикови контейнери, които да бъдат разположени на невралгични места, където се образуват нерегламентирани сметища и се изхвърля най-вече строителен отпадък. И третата най-важна мярка – създаване на организацията на т.нар. „зелени патрули“. Градът ще бъде разделен условно на 8 зони, като за всяка една от тях ще бъде назначен по един отговорник –  зелен патрул, който ще отговаря за нея", каза кметът. Той поясни, че на всеки патрул ще бъдат зачислени между 100 и 120 контейнера, които лично ще трябва да обхожда ежедневно. И да следи за това дали са здрави, извозен ли е боклукът, празни ли са контейнерите, почистено ли е около тях и не на последно място – хвърлят ли гражданите и фирмите нерегламентирани отпадъци в и около съдовете за смет.

"Всеки зелен патрул ще отговаря за това неговият район да бъде чист. Дефинирали сме някои допълнителни ангажименти на зелените патрули. Те ще следят за извършването на най-честите нарушения – паркиране върху зелени площи, паркове, градини, пешеходни пътеки, разрушаване на пътната настилка, тротоарите следствие на строителни дейности. Тези 8 зелени патрули  ще имат отговорник, който ще ги контролира. Ще бъдат оборудвани с работно облекло, телефони, ще поддържат непрекъснат контакт с ръководителя си, с общински отдел „Екология“, почистващата фирма, МВР Патрулирането първоначално ще е в град Пазарджик, ако даде резултат, ще приложим това и други решения и в селата... Дори да трябва да се глобяваме, трябва да има ефект. Друг начин няма", подчерта Куленски. "Разбира се, с тези 8 човека трудно ще покрием целия обем дейности, затова по добрия пример на други общини, паралелно ще стартираме още една инициатива, наречена условно „Граждански зелени патрули“ – граждани-доброволци, които да подпомагат дейността на зелените патрули. В Пазарджик има доста активни граждани и ние им предлагаме да се включат организирано към дейностите за подобряване качеството на чистотата, стига да имат време и желание – ще следят за нерегламентирано изхвърляне или третиране на отпадъци, ще следят и сигнализират за увреждането на контейнерите за смет, за паркиране на автомобили в зелените площи, ще информират нарушителите за отговорностите, които носят, ще инфопрмират зелените патрули и контролните органи за нередности. Ще обявим набиране на хора и за зелени патрули, и за граждански зелени патрули-доброволци", добави кметът. и прикани кандидатите да не се колебаят, а да подадат своите заявления, както на мейла на Община Пазарджик, така и на гише в Информационния център.

Преди да се стигне до набелязването на мерки, Куленски, Евтим Янев и екип специалисти извършилие подробен обход на всички контейнери, преброили ги и картирали, а предстои това да се случи и в селата.

"Констатирахме няколко основни проблеми. Първият от тях е лошото експлоатационно състояние на немалко контейнери за смет – счупени, продънени, с нарушена цялост – предстои поетапната им подмяна. Лошото състояние на контейнерите е предпоставка за образуване на нерегламентирани купчини с боклук около тях. Другият проблем е какви отпадъци изхвърлят ражданите и къде ги изхвърлят. Често виждаме в контейнери за битови отпадъци или близо до тях зелен отпадък, строителен отпадък, стари мебели и др., което е абсолютно забранено. Често получаваме снимки за купчини боклук след строителен ремонт – вместо да извикат фирма, която да ги извози на съответното място и да заплатят такса", поясни Куленски. Той очерта като трети проблем, който ескалира доста през последните години –  нерегламентираните сметища, най-вече по селата. Тяхното почистване е скъпо, генерира отпадък, чието сепариране и депониране заплащаме ние, още повече, касае се най-вече за строителни отпадъци, които тежат много.

"Най-големият проблем е, че след като ги почистим, след няколко месеца сметищата отново се появяват . Тези дейности са скъпи, трудоемки и за тях плащаме всички ние", каза Куленски и маркира още проблеми – изваждане и преместване на съдове за смет, в това число и съдове за разделно събиране, неизпълнение на задълженията на собствениците да почистват имотите и прилежащите части (включително и тротоарите), изхвърляне на земни маси извън местата, определени за това, складиране на строителни и други материали извън обектите и строителните площадки, смесването на битови отпадъци с разделно събиране...  

В община Пазарджик вече има депо за строителни материали, стана ясно още на пресконференцията - в базата на "Заводски строежи".

(Зн)


Свързани