Регионът

Ваканция, здравей - да играем безопасно в Ракитово

  01.06.2024 07:32             
Ваканция, здравей - да играем безопасно в Ракитово

Състезание, посветено на безопасността на децата по време на ваканцията, се проведе в община Ракитово за пръв път. То е инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към общината и инспектор Детска педагогическа стая (ДПС) Михаил Гяхов.

В три кръга се състезаваха ученици от четирите училища на територията на общината - тест по безопасност на движението, редене на тематичен пъзел и кръстословица.

Победители станаха децата от ОУ “Христо Ботев”, Дорково. Второто място спечели отборът на ОУ “Неофит Рилски”, Костандово, а трети останаха учениците от ОУ “Христо Ботев”, Ракитово. Четвъртото място бе за СУ" Кл. Охридски", Ракитово.

Всички те получиха медали и лакомства от зам.-кмета на общината Виляна Колчева и инсп. Гяхов, които общещаха състезанието да се превърне в традиция и пожелаха весела ваканция на децата.


Свързани