Пазарджик

Стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

  30.05.2024 14:08             
Стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Днес, 30.05.2024 г., в Административен съд – Пазарджик стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За поредна година съдът участва в съвместната инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, чиято цел е повишаване на правната култура на учениците и формирането им като отговорни и активни граждани.

Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2023/2024 г. е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, която е и иновативно училище.

Първата лекция на учениците от VIIIв клас, специалност „Съдебна администрация“ се проведе в зала № 1 на Административен съд - Пазарджик. Темата „Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите“ бе представена от Десислава Кривиралчева – заместник на административния ръководител – зам. председател на съда. Лекторът представи презентация по темата и успя да провокира интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.

(Зн)


Свързани