Други

Как СТЕМ проектите могат да променят жизнените шансове на ученици от професионалните гимназии

  28.04.2024 07:13             
Как СТЕМ проектите могат да променят жизнените шансове на ученици от професионалните гимназии

Двадесет и първи век ще е век на дигиталната трансформация на обществото, с всичките предимства и проблеми на този процес. Масовата дигитализация на обществото поставя остро и въпроса за връзката между достъпа до информационно-комуникационни технологии /ИТН/ и социалните неравенства. Проблемът не е само в достъпа, но и в уменията да боравиш с ИТН, както и в ползите от употребата им. Точно това интересува изследователите от Института по философия и социология, работещи заедно с изследователи  от Софийския университет, по проект  „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия”, финансиран от Фонд научни изследвания към МОН. Особено значим е този въпрос в областта на средното образование, където серия изследвания показват, че училището ни не може да се пребори с наследените от социалната среда неравенства. Как училището да се справи с този проблем него, каква ще е ролята на дигиталните умения за ориентацията към перспективни полета на пазара на труда, как родителите да се включат по- ефективно в подпомагането на децата си? Екипът на проекта „Дигитално разделение и социални неравенства“ търси отговор на тези въпроси чрез провеждане на фокус групови дискусии и интервюта в няколко града, един от които е Пазарджик.

Там попаднахме на интересен случай – Професионалната гимназия по промишлени технологии.

Обучението включва паралелки по Възобновяеми енергийни източници и Топлотехника /хладилна и климатична/. За съжаление професионалните гимназии не се ползват с особен престиж, особено тези, които се обвързват с промишлеността, при това гимназията е в края на града /изследванията показват, че централните училища се ползват с по-голям престиж/ Ето защо учениците не са много. Това, което за нас беше интересно, е да видим какви са стратегиите за оцеляване и развитие на една не възприемана като елитна гимназия, в която не влизат ученици, възпроизвеждащи високия социален статус на родителите си. Попаднахме на отдаден екип, амбициран не само да запази гимназията, но и ориентиран към нови и важни форми на обучение. Първата е предлагането на самостоятелна форма на обучение на възрастни хора за придобиване на диплома за средно образование. Фокус груповата дискусия с участници в обучението установи колко важно е за хората да имат такава възможност – както за подобряване на уменията им за настоящата работа и за кариерно израстване; така и за по-добро общуване с децата и внуците им.

Втората значима дейност е въвеждането на нови и перспективни форми на обучение, ориентирани към съвременен пазар на труда.

Това е целта на последния проект на Професионалната гимназия (ПГ) – изграждане на училищна СТЕМ среда, с който ПГ е кандидатствала по процедура BG-RRP-1.015 – “Училищна СТЕМ среда” в направления ,,Зелени технологии и устойчиво развитие’’ и "Математика и информатика" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Концепцията и проектното предложение са одобрени.  Тази СТЕМ среда ще включва изследователска лаборатория и обособена зона за отдих и самоинформиране, чрез които да се осигурят високотехнологични условия за прилагане на научените в часовете теоретични знания, и за придобиване на умения и опит в практикуването на изучаваната професия.  Ще се обособи компютърен център за анализ на получените лабораторни данни и изготвяне на прогнозни резултати.  Ще се даде възможност за интегрирано преподаване на предметните знания и компетентности от изучаваните области: Електротехника и енергетика, Електроника, Автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Икономика и Предприемачество, Математика.

Защо екипът ни от проекта „Дигитално разделение и социални неравенства“ обръща внимание на тази гимназия?

Защото виждаме как, едно училище с немного ученици, неприемано за елитно, се опитва да осигури на младите хора от околните села на община Пазарджик, и забележително, и на 23 ученици от община Стамболийски, област Пловдив съвременно, стъпващо върху най-нови технологии и  формиране на аналитични умения, образование. И същевременно - практически ориентирано обучение към съвременните изисквания и сфери на пазара на труда, което ще даде шанс за реализация не само на локално, национално, но и на глобално ниво. Професионалната гимназия не подценява бъдещите си възпитаници, напротив, приканва ги, предизвиква ги да се включат в едно иновативно обучение, което може да не е лесно, но пък ще е различно, провокативно и даващо нови шансове. Центърът СТЕМ несамо ще издигне престижа на гимназията, но показва, че владеенето на новите технологии, използването на науката не са приоритет само на бъдещи отличници в университети, напротив, те са неотменно условие за успешното практикуване на повечето професии и занятия, и че всеки един ученик може да се справи със СТЕМ изискванията, стига да има мотивирани и всеотдайни преподаватели. И учениците ще могат да се похвалят със специфични и подпомагащи една по-широка реализация компетентности.

Вярваме, че с такъв тип иновативни проекти, ориентирани към бъдещето, всяко едно училище ще може да привлича и стимулира децата, да формира важни за съвременния живот умения, да преодолява елитно/неелитното училищно деление и образователните неравенства, и да дава шанс на всяко дете за успех в обществото – на локално, национално и глобално ниво.

За контакт с изследователите от екипа - https://www.facebook.com/DigitalDivideBG.

Петя КАБАКЧИЕВА


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ЗАМЕНЯМ АПАРТАМЕНТ В ПАЗАРДЖИК ЗА АПАРТАМЕНТ ВЪВ ВЕЛИНГРАД. 0896 357 762

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031
Всички