Други

Започват обществените обсъждания на концепциите за Интегрирани териториални инвестиции

  28.02.2024 12:42             
Започват обществените обсъждания на концепциите за Интегрирани териториални инвестиции

Областен информационен център – Пазарджик, част от звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие за Южен централен регион, ще организира и проведе обществени обсъждания на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на територията на Област Пазарджик. Публичните обсъждания ще обхванат всички Концепции преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД), с предвидени за изпълнение дейности на територията на областта.

Целта на обсъжданията по места е да се осигури максимална публичност на процеса, така че възможно най-голям брой граждани и заинтересовани страни да се информират относно инвестициите, които са предложени за финансиране на територията на Пазарджишка област. При одобрение на КИТИ на следващ етап безвъзмездната финансова помощ на планираните интервенции ще се равнява  на 80 887 252,95 лева, като дейностите ще включват повишаване качеството на жизнената среда в общините, чрез реализиране на инфраструктурни и социална мерки, разкриване на нови социални и туристически услуги, гарантиране безопасността на жителите и други.

Областен информационен център – Пазарджик, обявява началото на обществените обсъждания. Всяко заинтересовано лице може да се запознае подробно с планираните дейности от приложените линкове с презентации, да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Пазарджик [email protected] и да попълни онлайн анкета (не по-късно от три дни след общественото обсъждане). Резултатите от проведените обсъждания ще бъдат обобщени в доклад и представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Обществено обсъждане ще се проведат при следния график:

1.     Концепция ИТИ: №BG16FFPR003-2.001-0022, "Концепция за интегрирани териториални инвестиции в Община Панагюрище"

12 март (вторник), 11.00 – 12:00 ч., гр. Панагюрище, Сесийна зала в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13;

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1wZ-4dli9xR520XVCjY8K8OlrbfK9ceGh/edit#slide=id.p1

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/nGnK8E2vh9YUwb5HA  

2.     Концепция ИТИ: № BG16FFPR003-2.001-0025, „Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове“

13 март (сряда), 10.30 – 11:00 ч., гр. Пазарджик, Конферентна зала в Регионален исторически музей (РИМ) - Пазарджик, пл. „К. Величков“ № 15;

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1MKEpiIOZcy03xyRFEKAhyNV45PeoUxFt/edit#slide=id.p1

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/NkforJu1TTN8cSgW7

3.     Концепция ИТИ: BG16FFPR003-2.001-0065, „Консервация и реставрация на къща „Никола Христович“ и „Генова къща“ – недвижимо културно наследство в град Пазарджик“

13 март (сряда), 11.00 – 11:30 ч., гр. Пазарджик, Конферентна зала в Регионален исторически музей (РИМ) - Пазарджик, пл. „К. Величков“ № 15;

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1MNOk542QSa7asFd24FHexON7-f4AK7tj/edit?usp=sharing&ouid=103297790322784678527&rtpof=true&sd=true

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/7VBvZzJEKYykHv2c6

4.     Концепция ИТИ: BG16FFPR003-2.001-0050, „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НЦ ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“

14 март (четвъртък), 17.30 – 18.00 ч., гр. Велинград, Голяма зала на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35;

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1wzoT8bD9Y-uaYlWqgRdLuhnJaUP61dBH/edit?usp=sharing&ouid=103297790322784678527&rtpof=true&sd=true  

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/SjxsgpFL3e2HZMzD7

5.     Концепция ИТИ: BG16FFPR003-2.001-0084, „Интегрирани инвестиции  за подобряване жизнената среда  на територията на Общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“

15 март (петък), 10.30 – 11.30 ч., гр. Лесичово, Зала в НЧ “Отец Паисий - 1980“;

18 март (понеделник), 10.30 – 12.30 ч., гр. Брацигово, Заседателна зала, ет. 2 в Младежки дом – гр. Брацигово;

21 март (четвъртък), 10.30 – 11.30 ч., гр. Пазарджик, Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България № 2“

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1kf2MiIgbWIZO7FVTRU01v94TGb59ZGEL/edit?usp=sharing&ouid=103297790322784678527&rtpof=true&sd=true

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/cGJoxZ1ugYVa4DTt9

6.     Концепция ИТИ: BG16FFPR003-2.001-0008, „Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал“

14 март (четвъртък), 17.00 – 18.00 ч., гр. Велинград, Голяма зала на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35;

18 март (понеделник), 10.30 – 12.30 ч., гр. Брацигово, Заседателна зала, ет. 2 в Младежки дом – гр. Брацигово;

22 март (петък), 10.30 – 11.30 ч., гр. Сърница, Зала на Младежки дом – гр. Сърница, ул. Свобода № 13“

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1PlxxY0OLSDzX54tP-fwGKw1pGEsgIPYl/edit?usp=sharing&ouid=103297790322784678527&rtpof=true&sd=true

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/i8QCwMFDVNd5nXf7A

7.     Концепции за ИТИ:  BG16FFPR003-2.001-0053, „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“

21 март (четвъртък), 11.00 – 11.30 ч., гр. Пазарджик, Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България № 2“

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/14krB12RD0pEBQUMBqz2W0xN7HfxQ21K5/edit#slide=id.p1

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/pac9zDZWswuzzjq57

Областен информационен център – Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

(Зн)

 

Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031

ТЪРСИМ КАМЕРИЕРКИ ЗА ХОТЕЛ В ПРИМОРСКО. 0888 33 41 82, 0888 73 44 03

ЕДНОСТАЕН ПОД НАЕМ. 0877843155
Всички