Понеделник, 27 Май 2024
 
Пазарджик

Намаляване на заплатите на съветниците се предлага с проект на Правилника за дейността на ОбС - и ние можем да даваме предложения

  26.02.2024 06:58             
Намаляване на заплатите на съветниците се предлага с проект на Правилника за дейността на ОбС - и ние можем да даваме предложения

ПАЗАРДЖИК. По повод дадената зелена светлина за увеличение на заплатите и на общинските съветници на 23 февруари 2024 година на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него. Основната причина за това е коригирането на заплатите на общинските съветници след гласуваната увеличена заплата на кмета Петър Куленски на 4900 лева, за което писахме ТУК.

До 8 март гражданите могат да правят предложение за корекции на Правилника.

Вносителката на промените д-р Елисавета Георгиева се мотивира, че на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, с Решение №12 от 29 декември 2023 година Общинският съвет е приел Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация. В чл. 23, ал. 2 е определено месечно възнаграждение на общинския съветник за работата му в заседанията на общинския съвет и комисиите в размер на 45 процента от пълната брутна работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец. Същата пък е определена в чл. 11, ал. 3 от Правилника и тя е в размер 90 процента от основното трудово месечно възнаграждение на кмета на общината при пълен работен ден. С Решение №30 от 19 февруари 2024 година, с което беше приет бюджета на Община Пазарджик, се прие и увеличение на основното месечно възнаграждение на кмета на Общината. От това автоматично следва и увеличение на възнаграждението на общинските съветници. Новият му размер ще надвишава средната работна заплата в Общинска администрация – Пазарджик и ще повлияе значително върху бюджета за местни дейности, тъй като той е източникът на средства за възнагражденията на общинските съветници. Вярно е, че те попадат в хипотезата на чл. 34, ал. 2, т.1 от ЗМСМА, а именно, в община с население над 100 000 души възнаграждението на съветниците не трябва да надвишава 70 на сто от това на председателя, а не на т. 2 от същия член, където са обвързани със средната брутна заплата в общинската администрация. Обществените очаквания, а и моралът ни на избраници на нашите съграждани в местното самоуправление налага да се равняваме и по нивата на тези възнаграждения.

Д-р Георгиева предлага да се измени чл. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, като числото 45 се промени на 30. Тоест, заплатите на съветниците да бъдат в размер на 30 % от заплатата на председателя на Общинския съвет. 

В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да представят становища и предложения по проекта в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311 на 13 етаж в Община Пазарджик или на електронна поща [email protected].

Общественото обсъждане на проекта на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация ще се проведе на 11 март 2024 година от 14 часа в зала 1302, ет. 13 в Община Пазарджик, се казва още в съобщението.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

ДАВАМ АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ. 0884 777 903 / 0888412845

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички