Понеделник, 04 Дек 2023
 
Регионът

Община Пещера подписа договор за улично LED осветление с безвъзмездно финансиране

  26.09.2023 14:35             
Община Пещера подписа договор за улично LED осветление с безвъзмездно финансиране

Община Пещера подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)“ по процедура BG-RRP-4.025 - Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Модернизацията и рехабилитацията на системите за улично осветление е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в община Пещера.

Настоящият проект има за основна цел повишаване енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

Съгласно техническият инвестиционен проект, ще бъдат демонтирани общо 1177 бр. стари осветителни тела, разположени на територия на гр. Пещера и ще бъдат монтирани нови 1260 бр. LED осветителни тела.

Ще бъде доставена и монтирана Система за управление и мониторинг на уличното LED осветление.

Тази система дава възможност за on-line информация в реално време за голяма част от параметрите на системата за улично осветление, включително измерване и контрол на консумацията на електрическа енергия и взимане на правилни управленски решения за контролиране на енергопотреблението.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

Общия размер на допустимите за финансиране разходи е 590 711,12 лв., от които:

·         Предоставено финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост е 493 889,69 лв.

·         Предоставено национално съфинансиране 96 821,43 лв.

 

С реализация на проектните дейности:

- Ще бъде изградено ново улично осветление, отговарящо на изискванията на Европейските норми за улично осветление;

- Ще се повиши делът на електроенергията от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);

- Ще бъдат намалени разходите за електрическа енергия на Община Пещера, свързани с уличното осветление;

- Ще се опази околната среда, чрез намаляване на емисиите на парникови газове;

Немаловажно е, че ще се подобри общинската инфраструктура и ще се създадат условия за безопасно движение на моторните превозни средства и комфорт за пешеходците, подчертават от местната админисрация.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ИЗВЪРШВАМ ВЪТРЕШНИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОКАРТОНИ, БОЯДИСВАНЕ, МАШИННИ МАЗИЛКИ. 0886136673

ПРОДАВАМ МОСКВИЧ АЛЕКО, 35 000 КМ, 2500 ЛЕВА, 0895 46 32 34

ТЪРСИМ ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА ЗА С. МАРКОВО. ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНА ХРАНА И НАСТАНЯВАНЕ. 2000 ЛЕВА ЧИСТО. 0877 355 131 - ЕЛЕНА
Всички