Регионът

Община Пещера подписа договор за улично LED осветление с безвъзмездно финансиране

  26.09.2023 14:35             
Община Пещера подписа договор за улично LED осветление с безвъзмездно финансиране

Община Пещера подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)“ по процедура BG-RRP-4.025 - Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Модернизацията и рехабилитацията на системите за улично осветление е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в община Пещера.

Настоящият проект има за основна цел повишаване енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

Съгласно техническият инвестиционен проект, ще бъдат демонтирани общо 1177 бр. стари осветителни тела, разположени на територия на гр. Пещера и ще бъдат монтирани нови 1260 бр. LED осветителни тела.

Ще бъде доставена и монтирана Система за управление и мониторинг на уличното LED осветление.

Тази система дава възможност за on-line информация в реално време за голяма част от параметрите на системата за улично осветление, включително измерване и контрол на консумацията на електрическа енергия и взимане на правилни управленски решения за контролиране на енергопотреблението.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

Общия размер на допустимите за финансиране разходи е 590 711,12 лв., от които:

·         Предоставено финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост е 493 889,69 лв.

·         Предоставено национално съфинансиране 96 821,43 лв.

 

С реализация на проектните дейности:

- Ще бъде изградено ново улично осветление, отговарящо на изискванията на Европейските норми за улично осветление;

- Ще се повиши делът на електроенергията от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);

- Ще бъдат намалени разходите за електрическа енергия на Община Пещера, свързани с уличното осветление;

- Ще се опази околната среда, чрез намаляване на емисиите на парникови газове;

Немаловажно е, че ще се подобри общинската инфраструктура и ще се създадат условия за безопасно движение на моторните превозни средства и комфорт за пешеходците, подчертават от местната админисрация.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички