Други

“АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ КЪМ “ЗДРАВНА СЛУЖБА“ НА ОТДЕЛ БЗР

  26.09.2023 07:38             
“АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ КЪМ “ЗДРАВНА СЛУЖБА“ НА ОТДЕЛ БЗР

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

КЪМ „ЗДРАВНА СЛУЖБА“ НА ОТДЕЛ БЗР

 

 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • С висше медицинско образование;
 • Професионален опит, не по-малко от една година;

 

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Дава дежурства в Здравна служба „Асарел“;
 • Приема повиквания на дежурния телефон и организира оказване на спешна медицинска помощ;
 • Оказва на място първа долекарска помощ, след което съдейства за транспортиране до болнично лечебно заведение /ако е необходимо/;
 • Оказва медицинска помощ в Здравна служба на работници и служители със здравословен проблем;
 • Участва в организацията и провеждането на профилактичните прегледи;
 • Участва в организацията и провеждането на кръводарителските акции;
 • Осъществява вписвания в здравните досието на работниците и служителите в електронната картотека;

 

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Умения за работа самостоятелно и в екип;
 • Социални умения;
 • Способност за работа под напрежение;

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Необходими документи:

 • Молба за участие в подбора
 • Професионална автобиография
 • Копие от дипломи за завършено образование
 • Копие от документи за допълнителна квалификация

 

Срокът за подаване на документите е до 06.10.2023 г. в запечатан плик в Деловодството на дружеството, адресиран до отдел „Персонал“ и надписан:  за участие в подбор или на е-mail: [email protected]

 

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 

 

„Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

 

 

 


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ИЗВЪРШВАМ ВЪТРЕШНИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОКАРТОНИ, БОЯДИСВАНЕ, МАШИННИ МАЗИЛКИ. 0886136673

ПРОДАВАМ МОСКВИЧ АЛЕКО, 35 000 КМ, 2500 ЛЕВА, 0895 46 32 34

ТЪРСИМ ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА ЗА С. МАРКОВО. ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНА ХРАНА И НАСТАНЯВАНЕ. 2000 ЛЕВА ЧИСТО. 0877 355 131 - ЕЛЕНА
Всички