Регионът

С 2 346 000 лв. ще ремонтират улица „Доспатска“ в Сърница

  15.09.2023 10:37             
С 2 346 000 лв. ще ремонтират улица „Доспатска“ в Сърница

Днес подписах Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект: Доизграждане на обходна улица „Доспатска" на гр. Сърница.

Проектът се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., процедура: Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

По процедурата има подадени 107 проектни предложения, като одобрени за финансиране са само 36, сред които е и проектът на Община Сърница.

Предвидено е да се ремонтира трасе от улицата с дължина 1127 метра, като се извършат следните видове строително-монтажни работи:

- Изграждане на пътно платно;

- Направа на отводняване;

- Изграждане на 4 бр. подпорни стени;

- Изграждане на тротоар и парапет;

- Полагане на маркировка и пътни знаци.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички