Регионът

В Стрелча стартира проект за грижи в дома

  10.03.2023 08:37             
В Стрелча стартира проект за грижи в дома

На 02.03.2023 година, кметът на община Стрелча инж. Георги Павлов и Министерство на труда и социалната политика сключиха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0225-С01 „Грижа в дома в община Стрелча“ чрез процедура „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Договорът е на стойност 197 808,84 лева.

Основната цел на проекта „Грижа в дома в община Стрелча“ е да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора, зависими от грижа и хора с увреждания, като по този начин защитава обществения интерес и отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Специфичната цел на проекта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, включително услуги ориентирани към лица попадащи в целевата група, както и да надгради и развие модела за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени координатор на услуга, социален работник, психолог, медицинска сестра и работник доставка по домовете. В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизии и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 01.05.2023 г. Ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 36 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания за период от 12 месеца.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825

"НИНА ТРЕЙД - 18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ. ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438
Всички