Понеделник, 28 Nov 2022
 
Пазарджик

Момичетата се адаптират по-лесно от момчетата към училищния живот

  24.09.2022 07:58             
Момичетата се адаптират по-лесно от момчетата към училищния живот

Какво още трябва да знаем, за да влизат децата ни по-спокойни в класните стаи!

Детето става първокласник. Това, от една страна, е вълнуващо, но от друга - си е истинско предизвикателство както за него, така и за родителите.

Ежедневната среда се променя рязко. От относително свободния режим в детската градина или вкъщи, малчуганите трябва да привикнат (и се очаква това да стане бързо) към новия, много по-структуриран живот в училище. Те не могат да се движат свободно както до момента, да говорят с другите деца, трябва да започнат да учат систематично. Оценяват ги за натрупаните знания и умения, както и за усилията, които полагат. Някои деца срещат малки или никакви затруднения при прехода от детска градина към училищна среда. Но за други този процес

никак не е лесен

С какво можете да помогнете на детето си, за да влиза по-спокойно в класната стая, съветват от Центъра за детско развитие и психологическо консултиране "Когнитива" (неправителствена организация, учредена в обществена полза). Още повече, че класовете в България са от 20 до 30 ученици и за учителя е много трудно да има индивидуално отношение към всяко дете.

Привикването към училищния живот включва приспособяването на малчугана към нови условия на обучение и социални ситуации, нов дневен режим, нови приятелства и връзки с връстници, нова социална роля, напомнят от Центъра. Децата на 6-7 години не са способни да се справят съвсем сами. Роля имат и възрастните.

Успешната адаптация към училище зависи от следните фактори:

  • семейната среда

  • скоро случили се събития и/или други промени в живота на детето

  • темперамента и личностните характеристики на детето

  • нивото на подготовка на отделното дете

  • организацията в училището

  • професионалните компетенции и личността на учителя

  • сложността на училищната програма и други.

Очакванията и подхода на родителите

са ключови. Те трябва да имат готовност да се справят с новата си роля – родители на ученик, т. е. да могат да подпомагат учебния процес, да подкрепят децата си в ежедневния им режим, да поддържат връзки с учителя и училището. Трябва да са подготвени за всичко това.

Продължението и няколко кратки препоръки за родите" - в книжния брой на Знаме".


Свързани