Понеделник, 28 Nov 2022
 
Регионът

Във Велинград - министерска проверка на старото депо заради надвиснала глоба от ЕС

  06.09.2022 09:03             
Във Велинград - министерска проверка на старото депо заради надвиснала глоба от ЕС

Министерството на околната среда и водите проверява напредъка по изпълнение на проектите за техническа рекултивация на последните 8 стари стари депа за битови отпадъци, заради които ЕС ни санкционира. Едно от тях е в община Велинград, а останалите са в общинните Бяла (Варненско), Перник, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали.

Още в началото на август министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова се срещна с кметовете заради забавената рекултивация на старите общински депа. Тя напомни на кметовете, че спешно трябва да приключат с рекултивацията, защото ни грозят големи глоби от ЕС. МОСВ изиска от общините график на дейности и започна ежеседмични проверки.

Сега министерската инспекция на депото във Велинград установи, че се работи по довършителни дейности, като поетия ангажимент от страна на общинското ръководство е за финализиране на дейностите по техническата рекултивация към средата на месец септември. При  останалите проверки е отчетен напредък, а забавяне е констатирано само при стартиране на дейностите по изпълнение на рекултивацията на депото в  община Пирдоп.

Преди година ЕК предупреди, че предстои страната ни да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради все още нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци от общо 113, включени в наказателната процедура*. След завършването на техническата рекултивация на депото в Бяла към момента остават само 7 такива депа, за които България трябва да положи максимални усилия за приключването им, така че да бъде намален размерът на санкциите. Рекултивациите на 7 депа се финансират от Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“, а депото в Кърджали с общинския бюджет.

(Зн)


Свързани