Регионът

Обявиха частично бедствено положение в община Панагюрище

  09.08.2022 08:44             
Обявиха частично бедствено положение в община Панагюрище

В община Панагюрище е обявено частично бедствено положение, заради пожара, който бушува между селата Левски и Елшица. Огънят е обхванал над 2000 дка площ, включително смесена гора на възраст от 40 до 80 години. За двете села засега няма опасност. Заповедта е на кмета Никола Белишки. Вече писахме, че в гасенето участват два хеликоптера от авиобаза Крумово, както и тежка техника и огнеборци на „Асарел Медет“ АД. На място е създаден оперативен щаб, който координира действията по въздух и по суша, каза областният управител на Пазарджик Трендафил Величков. 

Ето и пълният текст на заповедта на панагюрския кмет:

ЗАПОВЕД № 655

Панагюрище, 08.08. 2022 г.

На   основание   чл.44,    ал.2   от    Закона    за    местно    самоуправление   и    местна администрация и в изпълнение на чл.49, ал.1 чл.65, ал.2 от Закона за защита при бедствия

ЗАПОВЯДВАМ

Обявявам „бедствено положение“ за част от територията на община Панагюрище и въвеждам в изпълнение общинския план за защита при бедствия на община Панагюрище, в част „Пожари“, приет с Решение №726 от 09.09.2019 г. на Общински съвет Панагюрище.

 

 1. Обстоятелствата, които налагат обявяването: Във връзка с разрастващи се пожари в горска територия и задимяване на част от територията на община Панагюрище, както и поради опасност от разрастване на пожара, обгазяване и задимяване на населените места с. Елшица и с. Левски общ. Панагюрище, което застрашава живота и здравето на населението.
 2. Обосновка на необходимостта от обявяване на бедствено положение: Пожара е в иглолистна и смесена гора на възраст от 40 до 80 г., в която има насаждения от бор, акация и дъб. Засегнати от пожара са гори, земеделски земи и трайни насаждения. Площта на пожара е над 2000 дка. Пожарът на моменти е и върхов, това се влияе от посоката и силата на вятъра. В момента се прави просека, тъй като гората е трудно проходима. Посоката на пожара се мени непрекъснато. Пожарът е в района на землищата на с. Елшица и с. Левски и се разраства. В момента на терена има сили на пожарната, горски служители и доброволци.
 3. Граници на територията, на която се обявява бедственото положение: Землището на с. Елшица и землището на с. Левски.
 4. Мерки за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите:
  1. 1. Въвежда План за защита при бедствия на Община Панагюрище, част „Пожари“.
  2. 2. Ограничава движението на хора и МПС в района на обявеното „бедствено положение“ за част от територията на община Панагюрище, а именно: землището на с. Елшица и землището на с. Левски. Следва да се осигури верижна и високо проходима техника, както и помощ от 27 Авио база Крумово.
  3. 3. Изготвяне на писмо до РД „ПБЗН“ - Пазарджик, МВР - Пазарджик и Областна администрация Пазарджик.
  4. 4. Съобщаване на населението, чрез средствата за масова информация, свързано с обявеното „бедствено положение“ за част от територията на община Панагюрище, част

„Пожари“.

 1. Органи и длъжностни лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки:

5.1.3а ръководител на операциите определям: главен инспектор Атанас Бобеков –ВПД началник PC „ПБЗН“

5.2.За изпълнение на дейностите по т.4.1 и 4.2 определям: Никола Белишки - Кмет на община Панагюрище.

5.3.За изпълнение на дейностите по т.4.3 и 4.4 определям : Никола Белишки - Кмет на община Панагюрище.

 1. Начало на въвеждане на бедствено положение - 21:00 часа на 08.08.2022 г.
 1. Срок на действието на бедственото положение - до 21.00 часа на 15.08.2022 г. (7 дни).

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица, имащи отношение по защита на населението и включени в областния (общинския) план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.

Обявеното „бедствено положение“ за част от територията на община Панагюрище да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител Пазарджик, МВР и РДПБЗН Пазарджик.

Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

8.8.2022 г

Никола Белишки

Кмет на Община Панагюрище.
(Зн)

 


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118

"НИНА ТРЕЙД-18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498
Всички