Регионът

Заради цените на горивата поскъпват дървата за огрев

  23.06.2022 10:41             
Заради цените на горивата поскъпват дървата за огрев

ПЕЩЕРА. Във връзка с високите цени на горивата, считано от 22.06.2022 г. ще бъде увеличена цената за доставката на дървата за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г., съобщават от Община Пещера.

Ценообразуването на дървата за огрев ще се осъществява както следва:

За членовете на организациите на съюза на инвалидите, сдруженията на диабетиците, сдружение „Вяра“ и пенсионерските клубове на територията на община Пещера, крайната цена на дървата за огрев остава непроменена – 80.00 лв. за 1-ин куб. м., или 320.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.

за превоз и доставка до домовете на лицата – 130.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

За останалата част от населението на община Пещера, крайната цена на дървата за огрев става 85.00 лв. за 1-ин куб. м., или 340.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.

за превоз и доставка до домовете на лицата – 150.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

Лицата и семействата, които все още не са се записали за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев, могат да направят това в Центъра за административно обслужване на Община Пещера.

Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон. Ако има записани повече от едно лице от домакинство, същите ще бъдат премахвани от списъците.

(Зн)


Свързани