Пазарджик

Нова защитена територия при нас след като МОСВ одобри предложение на РИОСВ-Пазарджик

  20.06.2022 11:51             
Нова защитена територия при нас след като МОСВ одобри предложение на РИОСВ-Пазарджик

СОФИЯ-ПАЗАРДЖИК. Заместник министърът на околната среда и водите Тома Белев преди дни одобри за целесъобразно предложение на РИОСВ за обявяване на нова защитена територия в област Пазарджик - защитена местност „Туфеста острица”. Целта е опазване на растителния вид Туфеста острица (Carex elata) и неговото местообитание в региона - малко блато с площ около седем декара в землището на с. Горно Вършило, община Септември, където експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха ново находище на този растителен вид.

Предстои изготвянето на проект на заповед за обявяване на новата защитена местност и назначаване на комисия от заинтересувани страни, която да вземе решение за обявяването й и за забраните, които ще действат в нея. При положително решение на комисията, новата защитена местност ще бъде обявена със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на Закона за защитените територии.

Туфестата острица е вписана в Червената книга на Р България с категория „Застрашен вид“. Тя е многогодишно тревисто водолюбиво растение, което формира високи (до 1,2 м) туфи. Използва се като декоративно растение, заради атрактивния си вид.  До момента видът е познат само от три находища в страната. Едното е унищожено, заради пресушаване и паша.

Страницата на туфестата острица в онлайн изданието на Червена книга на Република България е:http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Carelata.html.

Още информация и снимки на растението от находището могат да се видят на  адрес:

https://bgflora.net/families/cyperaceae/carex/carex_elata/carex_elata.html.

(Зн)

 

 

 

 

 


Свързани