Пазарджик

Срещу агресията: В Спортното училище учиха как да предотвратяват конфликти

  14.06.2022 08:18             
Срещу агресията: В Спортното училище учиха как да предотвратяват конфликти

ПАЗАРДЖИК. На важен въпрос бяха посветени месеците май и юни в Спортното училище в областния град – превенция на агресията в училище. В рамките на кампанията  представители на местната Комисия за противообществени прояви проведоха срещи с учениците от прогимназиален етап на тема „Разпознаване и превенция на агресията и тормоза в училище“. Основен лектор бе Бисерка Трайкова – председател на комисията за противообществени прояви в Пазарджик.

По време на обучението учениците научиха как да разпознават основните признаци на конфликтните ситуации, какви могат да бъдат последствията от един неовладян конфликт и как да се справят с него. Практически бяха проиграни различни форми и методи за реакция при възникване на проблемни ситуации сред учениците. Те бяха информирани и за това към кого и към кои институции могат да се обърнат, за да потърсят помощ.

Децата споделиха конкретни случаи на проява на различни видове конфликти, на които са били свидетели или в които дори са участвали. Получиха полезни съвети от професионалистите как да се справят, ако се окажат участници в подобни ситуации. Разговорите бяха съпътствани от видеоматериали, които  онагледяваха различните видове конфликти и последствията от тях. Организатор на срещите беше Людмила Атанасова - председател на комисията за борба с противообществените прояви към Спортното училище.

(Зн)


Свързани