Пазарджик

В Международния ден на архивите бяха връчени грамотите “Дарител”, “Читател” и “Приятел” на Архива

  09.06.2022 17:33             
В Международния ден на архивите бяха връчени грамотите “Дарител”, “Читател” и “Приятел” на Архива

ПАЗАРДЖИК. В присъствието на гости – представители на сродни институции от града, фондообразуватели, ученици и граждани, Държавен архив – Пазарджик отбеляза Международния ден на архивите.

Тази година празникът във всички страни се провежда под мотото: «Архивите – това си ти!».

- Традиция стана през последните години на този ден Архивът да връчва грамоти на номинираните за предходната година в категориите: “Дарител”, “Читател” и “Приятел” на архива – съобщават оттам.

„Дарител на архива“ за 2021 г. е Александър Арнаудов

Той дари на домакините книгата “Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза” от Стефан Захариев. Старопечатното издание, отпечатано във Виена през 1870 г., представлява първото историко-географско изследване за Пазарджишко.

За "Читател за 2021 г.” Държавен архив – Пазарджик номинира Валентин Стоянов, учител по български език и литература в СУ “Св. Климент Охридски” – Пещера

През изминалата година той е регистрирал 25 посещения в архива. Ползвал е 195 а.е., предимно от фондове на училища в Пещера. Темата, по която е работил, е “История на Средно училище “Климент Охридски” – Пещера”, за написване на книга. Книгата “Пещерската гимназия” е вече факт.

По повод 60 г. от основаването на Ансамбъл за народни песни и танци “Пазарджик” с подбрани документи от архивния фонд на Ансамъла са подредени две витрини

"Чрез тях припомняме на обществеността историята на Ансамбъла – основаване, дейност, чествания, награди. Представяме снимки на певци, танцьори и инструменталисти от участия в концерти, гостувания и др. Витрините могат да бъдат разгледани във фоайето, в сградата на архива", поясни Ненка Иванова, началник-отдел на Държавен архив-Пазарджик.

На своето годишно общо събрание в Квебек - Канада през ноември 2007 г., членове на Международния съвет на Архивите (МСА) вземат решение датата 9 юни да бъде обявена за  Международен ден на Архивите. Датата е избрана, тъй като Международният съвет е създаден на същата дата през 1948 г. в Париж, под егидата на ЮНЕСКО. Този избор е одобрен от изпълнителния комитет на МСА и приет от цялата архивна общност. Отбелязва се от 2008 г. насам от архивите по целия свят.

Държавна агенция „Архиви", в чиято структура е и отдел Държавен архив - Пазарджик, е член категория А на Международния съвет на архивите при ЮНЕСКО и участва в неговата дейност и организираните от него международни форуми още от 1960 г. С формирането на европейския клон на архивите (EURBICA) през 2000 г., Агенцията става негов постоянен член.

Международният ден на архивите има за цел:

- да засили вниманието на обществеността към значението на архивите като фундамент на човешките права и идентичност;

- да повиши осведомеността сред отговорните лица за ползите от целесъобразно управление и развитие на архивите;

- да разшири информираността на публичния и частния сектор относно необходимостта от дългосрочно запазване на архивите и осигуряване на достъп до тях;

- да сведе до знанието на по-широка аудитория редки и уникални документи, които се съхраняват в архивните институции.

(Зн)
 


Свързани