Пазарджик

Кметът Попов преряза лентата на приюта за пълнолетни лица от улицата

  08.06.2022 16:05             
Кметът Попов преряза лентата на приюта за пълнолетни лица от улицата

Общината ни е една от първите в България, която помага на такива хора

ПАЗАРДЖИК. Днес бе прерязана лентата на новопостроения приют за пълнолетни лица от улицата. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” и в него вече работи екип от млади хора, включително психолог, социален работник и медицинска сестра. Шестима ползватели вече има в модерната новопостроена сграда на ул. „Васил Априлов” 3А, а капацитетът е за 25 души. Настанените тук могат да ползват услугата не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието – от 17 часа на текущия ден до 10 часа на следващия. Предлага се медицинско наблюдение, социално-психологическо консултиране, а за настанените е осигурена закуска и вечеря. Както вече писахме, модерно оборудваната сграда е в имот, собственост на Община Пазарджик.

„Може да се повторя, но това е още един щрих от голямата социална палитра на нашата местна общност, с която можем да се гордеем. Стартираме поредната нова социална услуга, която ще извършваме на територията на нашата община. Неслучайно сме давани за пример – защото община Пазарджик е в първата тройка по развитие на социалните услуги в България”, каза при откриването кметът на общината Тодор Попов. Преди да разгледа обзаведените с модерно оборудване и мебелировка помещения, той благодари на екипа на директора на дирекция „Социални дейности” Димитрия Церова и на изпълнителите от „Заводски строежи” за експедитивността и професионалното изпълнение.

„Най-хубавото е, че ние изнасяме тези социални услуги основно като външна дейност. Тоест те не се осъществяват от чиновници, а от сдружения, регистрирани в обществена полза, които обезпечават осъществяването на такъв тип услуги – това най-вероятно ще го направим и тук”, каза кметът. И поясни защо общинските експерти са насочили фокуса си към най-уязвимите.

„Това са хората, които са най-големите аутсайдери – бездомници, клошари, наркозависими. Понякога за съжаление нашето общество тотално ги дискриминира. Всички сме виждали такива хора – лежат по пейки в паркове, градини или на гарата, отритнати дори от най-близките им. Затова се възползвахме от инструментите, които предлага европейското финансиране. Тази сграда се реализира изцяло с европейски средства в стария планов период по старата програма „Региони в растеж”, а самата услуга е финансирана от държавата. Затова съм горд, че община Пазарджик е една от първите в България, която помага на такива хора. Тук ще получат подслон, храна и медицинска грижа – ментална и физическа. Силно се надявам, че ще помогнем на някои от тях. Че ще ги запазим живи. Защото за по-голямата част от тези хора начинът им на живот е въпрос на оцеляване. Ще съм щастлив, ако успеем да помогнем конкретно на конкретни хора да преодолеят това жизнено предизвикателство. Защото никой не е застрахован, че нещо подобно няма да се случи на него и да го превърне в социален аутсайдер. Интелигентността на едно общество се измерва с отношението му към такива хора – слаби, беззащитни и различни, които се намират на най-ниското стъпало в социалната йерархия. Затова се радвам, че Пазарджик отново показва стил и класа в това отношение”, каза Попов.

Да припомним, че проектът „Изграждане на център за работа с деца на улицата и приют за лица в град Пазарджик” е на стойност 1 549 352,68 лева, от които 1 316 949, 78 лева са европейско, а 232 402, 90 лева са национално съфинансиране.

Строително-монтажните работи по сградата са на стойност 740 040,20 лв. без ДДС. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и с него общинската администрация на практика затвори цикъла по старата програма „Региони в растеж”. Както е известно, заедно с приюта за пълнолетни лица в Пазарджик преди няколко месеца отвори врати и приют за деца, необхванати от образователната система или отпаднали от нея, социално занемарени деца, скитащи деца или такива, чийто родители са със зависимости и хронични заболявания, както и семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини.

(Зн)

 


Свързани