Регионът

За управлението и опазването на защитените зони - нов подход за взаимодействие между заинтересованите страни в област Пазарджик

  18.05.2022 16:50             
За управлението и опазването на защитените зони - нов подход за взаимодействие между заинтересованите страни в област Пазарджик

ПАЗАРДЖИК. Нов подход за взаимодействие между заинтересованите страни при управлението и опазването на защитените зони в област Пазарджик. Това постигна днешната работна среща, организирана от РИОСВ-Пазарджик по повод  30 години от създаването на мрежата от защитени зони "Натура 2000" в Европейския съюз .

В нея взеха участие експерти, ангажирани в сферата на околната среда и екологията в Областна администрация, общинските администрации на Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Сърница, изпълнителният директор на "Огняново К"АД, еколозите на „Ди Ес Смит  България"АД и „Асарел - Медет"АД и експерти на РИОСВ-Пазарджик.  

Презентацията на д-р Димитър Плачийски – отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора - селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея.

Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците обмениха идеи и добри практики при изпълнението на дейности и проекти, свързани с опазването на защитените зони, предложиха и обсъдиха различни финансови механизми за финансиране на дейности за опазване на видовете и местообитанията в региона и изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за подобряване на управлението и избягване на бъдещи конфликти. Желанието на всички участници е да има и следващи, на които да се чуят мнения и становища от земеделски производители, представители на горски стопанства и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Отбелязвайки по този начин 30-годишнината на Европейския ден „Натура 2000“  РИОСВ осъществи ползотворен диалог със заинтересованите страни, институциите и бизнеса в област Пазарджик по отношение на политиките за опазване на биологичното разнообразие.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118

"НИНА ТРЕЙД-18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

КУПУВАМ НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА. 0888 404 140, 034/42-08-96
Всички