Понеделник, 06 Дек 2021
 
Пазарджик

Дават ни един вместо двама съдебни помощници в Районния съд

  15.10.2021 10:37             
Дават ни един вместо двама съдебни помощници в Районния съд
Веселка Златева-Кожухарова

СОФИЯ. Районният съд в Пазарджик вече има отпуснат щат за още един съдебен помощник. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искането на  административните ръководители на районните съдилища в Пазарджик, Бургас, Несебър и Казанлък за разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители. Това е добра новина, защото съдиите ни са едни от най-натоварените в страната. През миналата година председателят на съда Веселка Златева-Кожухарова имаше повод за гордост, защото тежащите през годините като воденичен камък почти 11 хиляди изпълнителни дела се бяха стопили до малко над 2600. За изминалата година свършените дела от 18-те съдии на щат бяха близо 6000, а в отчетния си годишен доклад съдия Златева-Кожухарова поиска от ВСС разкриването на поне две щатни бройки за съдебен помощник за подпомагане на правораздавателната дейност на съдиите в условията на кадрови дефицит. Още повече, в края на 2019-а година бе променено законодателството във връзка със заповедното производство, което обуслови нуждата от още съдебни помощници в храма на Темида.

Алекси СТАНКОВ


Свързани