Понеделник, 29 Nov 2021
 
Регионът

Индивидуален de minimis получават двама животновъди от Велинград

  27.09.2021 10:57             
Индивидуален de minimis получават двама животновъди от Велинград

Животните им са пострадали от пожари

Индивидуална държавна помощ de minimis ще получат четирима животновъди, според решения на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Сред тях са двама стопани от Велинград. Това са Ваклин Хамлетов Бачов, собственик на еднолично дружество, който ще получи 28 423 лева, и Хамлет Ваклинов Бачов, субсидиран с 9 068 лв.

Животните и фуражът на Ваклин Бачов са унищожени от пожар. Той е задължен да възстанови до края на март 2022 г. 90% от стадата с едри и дребни преживни животни и да закупи фураж за 9 000 лв.

Хамлет подписва договор, според който трябва да възстанови 90% от унищожени от огън едри преживни животни до 31 март 2022 г.

За изхранване на наличните и регистрирани животни Драгомир Цветанов пък е подпомогнат с 2 835 лева. Условието в подписания от него договор е да запази животните до края на 2021 г.

За убити от мълния 60 овце и кози Петър Петров е подкрепен с 8 913 лв. Той също трябва да възстанови животните до края на март догодина.

Индивидуална помощ de minimis в размер до 3 594 лв. получава и фирма „Бимока“ ЕООД. Като причини са посочени неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие.

(Зн)


Свързани