Албена Кузманова е новият окръжен прокурор

  17.06.2021 07:44             
Албена Кузманова е новият окръжен прокурор

СОФИЯ-ПАЗАРДЖИК. Нов окръжен прокурор бе избран от Висшия съдебен съвет (ВСС). Прокурорската колегия на ВСС проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, в който участва атестираният кандидат – Албена Йорданова Кузманова – заместник на административния ръководител Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Единодушно, с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й. Албена Кузманова наследи поста на Васил Малинов, чийто последен мандат изтече и по Закона за съдебната власт той няма право да се кандидатира за нов.

Прокурор Кузманова притежава над 22 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2000 г. като заема длъжността „следовател“ в Окръжна следствена служба – Пазарджик, която изпълнява до 2004 г., от тогава до 2006 г. е назначена за неин „административен ръководител – заместник-директор“. В периода от 2006 г. до 2012 г. е „прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик. Считано от 1 февруари 2010 г. е командирована да изпълнява функциите на прокурор в Софийска градска прокуратура. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/19.01.2012 г., на основание чл. 160, вр. чл. 47, ал. 2 от Закона за съдебната власт е освободена от длъжността „прокурор“, предвид встъпването й в длъжност „инспектор“ в Инспектората към Висшия съдебен съвет. В периода от 2016 г. до 2021 г. е възстановена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик. С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/24.03.2012 г. е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, която изпълнява и до момента.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

НАБИРА ОХРАНИТЕЛИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ В ГР.ПАЗАРДЖИК ЗА ДНЕВНА И НОЩНА СМЯНА НА ВЪЗРАСТ ДО 65Г. ТЕЛ.0889 300 750

ДАВАМ БОКСОНИЕРА ПОД НАЕМ, ЦЕНТЪР, 0877 122 337

НАБИРАНЕ НА РАБОТНИЦИ - ЗИДАРИ, КОФРАЖИСТИ И ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО В ГЕРМАНИЯ, ДО 40 ГОДИНИ. 0049 152 145 399 26
Всички