Регионът

ВАС отсече: Селски кмет правилно е глобен за конфликт на интереси

  30.10.2020 15:05             
ВАС отсече: Селски кмет правилно е глобен за конфликт на интереси

СОФИЯ-СЕПТЕМВРИ. Върховният административен съд отмени решението на Административен съд-Пазарджик, с което валидизира решението на Постоянната комисия за конфликт на интереси в Общинския съвет в Септември за конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на село Варвара Николай Николов. Да припомним, че през януари пазарджишките съдии отмениха решението, с което Николов бе глобен с 1000 лева, заради процесуални нарушения. Те обаче приеха, че кметът е действал в конфликт на интереси, с установен частен интерес и облага. Защото периодично подписвал фактури в кметството като купувач от фирма, чийто едноличен собственик на капитала и управител е съпругата му.

„Неправилно е поддържаното в съдебното решение становище за нарушение на административнопроцесуалните правила, които имат характера на съществени нарушения и са самостоятелна причина за постановяване на един незаконосъобразен акт. Посочените такива, от една страна са недоказани, а от друга- не могат да бъдат квалифицирани като съществени нарушения, тъй като за това не е налице законова или подзаконова предпоставка”, аргументира се ВАС с окончателното решение.

На първа инстанция бе прието, че не е спазен срокът по чл. 74, ал. 1 от ЗПКОНПИ – относно произнасяне с мотивирано писмено решение в срок до два месеца от образуване на производството, т. е. до 07.04.2019 г., както и че няма данни да е продължен срокът за произнасяне с 30 дни.

Освен това е приел като нарушение на процесуалните правила и обстоятелството, че в диспозитива на решение, взето на заседание на комисията на 15.03.2019г. / Протокол №2/15.03.2019г./ е посочено: „адв.Манчев да изготви мотивирано-проекто решение по случай, с което комисията да се запознае на следващото заседание и след обсъждане да вземе решение има или няма конфликт на интереси“, а такова проекто-решение не е представено по делото, а няма данни и да е обсъждано.

Посочена бе като нарушена и разпоредбата на чл.55, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Септември, според която 3 дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание на предварително определените за това места в общината и на официалната интернет страница на общината.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Трябва ли учениците да ходят присъствено на училище?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663
Всички