Регионът

Административният съд: Басейнова дирекция неправомерно стопира минералната вода

  06.10.2020 12:56             
Административният съд: Басейнова дирекция неправомерно стопира минералната вода

ПАЗАРДЖИК-СЕПТЕМВРИ. Административният съд отмени решението на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за спиране на производството по заявлението на тогавашния кмет на Септември Марин Рачев от 13.11.2019г. С него Рачев искаше издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. От решението обаче е видно, че юристите на Басейнова дирекция или тепърва дълбаят дебрите на правото, или

тенденциозно се държи спряно кранчето на минералната вода в общината

А така се губи ценно време. А в Септемврийско чакат датата на постановяване на окончателен съдебен акт, с който ще приключат две висящи производства на Административен съд-Пазарджик и утвърждаването на образец за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите. Оказва се, че Басейнова дирекция неправилно е стопирала процедурата с мотива, че има обжалване на решение на РИОСВ-Пазарджик за липса на необходимост от извършване на ОВОС (обжалванията са на „Елтрейд“ООД и Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“). Сега магистратите отсякоха, че производството, започнало след решението на РИОСВ, не е трябвало да стопира процедурата за водовземане чрез предвидените нови два тръбни кладенеца във Варварски минерални бани. Тъй като висящите производства по жалбите (те са присъединени в едно дело)

не са с преюдициално значение за производството по издаване на разрешително

за водовземане от подземни води, реши сега съдът.

Не е ясно какво е умувала в началото на март тази година назначената в Басейнова дирекция комисия за проучване и разглеждане на постъпилите възражения. Още повече, тя е разглеждала казуса два пъти. Може би са прави кметовете в Септемврийско, които в началото на годината излязоха с отворено писмо към институциите и заявиха, че започват подписка за проверка на Басейнова дирекция дали протака процедурата.

„Решението на РИОСВ не е обжалвано и е влязло в сила на 17.04.2019г., за което е налице и уведомяване с писмо от 03.02.2020г. Тоест този административен акт се ползва с формална правна сила и стабилитет и проявява своето правно действие”, аргументираха се магистратите. „Разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК регламентира безсрочна възможност за оспорване на административните актове като нищожни. Неограниченото във времето право на жалба цели да гарантира правния стабилитет на административните актове до изричното им обявяване за нищожни по предвидения в АПК ред. С тези аргументи, настоящият състав намира, че е недопустимо по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административният орган да спира производството по издаване на разрешение, тъй като е налице влязъл в сила административен акт… Другото въведено в оспореното решение основание за спиране на административното производство - липсата на утвърден образец на заявление от МОСВ, не попада в хипотезата на чл. 54, ал. 1 от АПК, поради което незаконосъобразно е приложено като основание и противоречи на материалния закон”, се казва още в решението.

Ангел АНАТОЛИЕВ


Свързани
Последни новини
Анкета

Трябва ли учениците да ходят присъствено на училище?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663
Всички