Други Регионът

Десет съвета за успешно сключване на договор с търговец на еленергия

  03.10.2020 06:48             
Десет съвета за успешно сключване на договор с търговец на еленергия

Небитовите потребители на електроенергия, които от 1 октомври трябва да излязат на свободен пазар, нямат достатъчно информация и трудно се ориентират в стъпките, процесите и многообразието от доставчици, смятат експерти. Това създава основания за притеснение от прилагането на некоректни практики и измами от нелоялни търговци, предупредиха участниците в съвета. Те подробно описаха процеса на смяна на доставчик. Специално внимание те отделиха на спецификата – какви документи трябва да бъдат подготвени и в какви срокове да бъдат подадени. Въз основа на досегашния опит бяха разгледани основните рискове и бяха предложени

10 правила за успешно преминаване на свободен пазар

„Клиентите в Западна България, които не са избрали свой търговец на свободен пазар след 1 октомври, няма да останат без електроенергия. Електроразпределителните дружества ще продължат да ги снабдяват по служебно определени цени, отговарящи на изискванията на бизнеса за оптимизиране на разходите за електроенергия. При избор на доставчик клиентите не трябва да бързат, а внимателно да разгледат различните оферти. Цената не е единственият фактор за взимане на решение. Не по-малко съществени са сигурността на доставката, начинът на плащане, материално-техническата обезпеченост за обслужване на клиентите“, казват експерти.

Те подчертават значението на големите европейски енергийни пазари за определяне на борсовата цена на електроенергията в България. Влиянието на тези пазари дава защита на крайните клиенти срещу резки ценови промени.

Ако до 01.10.2020 г. небитовият клиент не е сключили договор за доставка на електроенергия с търговец на свободен пазар, той все още ще има възможност да го направи през т.нар. „буферен период“, който изтича на 30 юни 2021 г.

И през буферния период доставката на електроенергия за Пазарджишка област ще се осъществява от EVN Електроснабдяване

чрез лицензията му за търговец на свободен пазар по пазарни цени, съобразно пазарните условия. Законът предвижда доставката да се извършва чрез сключване на типов договор, утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). До сключването на типовия договор EVN Електроснабдяване ще осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.

Ако до 30 юни 2021 г. небитовите потребители все още не са избрали активно търговец на свободен пазар, то едва от този момент снабдяването им ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.

Какво е ДПИ?

За случаите, в които потребителят остава без доставчик на свободен пазар, по независеща от него причина, е въведена фигурата на ДПИ. Той влиза в ролята на „спешна помощ“ и започва да снабдява с електрическа енергия от момента, в който другият търговец е прекъснал доставката, докато бъде избран нов лицензиран търговец на свободен пазар.За домакинствата и фирмите на средно и ниско напрежение българското законодателство задължава в ролята на ДПИ да влязат крайните снабдители в съответната географска територия.

Избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободен пазар може да се извършва всеки месец безплатно

Процедурата започва с избор и сключване на търговски договор с избрания от клиента доставчик, след което доставчикът заявява смяната пред мрежовия оператор. (при заявяване до 10-то число на месеца, смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия месец. Ако заявката е след 10-то число – смяната е от 1-во число на по-следващия месец.) След 1 октомври 2020 г. връщането на небитови клиенти на регулиран пазар няма да е възможно. Това, което остава регулирано от КЕВР, са мрежовите цени и цена за задължения към обществото, плюс съответните данъци, определени от държавата, като акциз и ДДС. Цената на еленергията от EVN в ролята му на ДПИ в сила от 1 октомври 2020 г. е в размер на 0,15142 лв./kWh, без ДДС.

За какво да се внимава при избор на търговец

1. Проверете внимателно условията на офертата и договора . Не бързайте да подписвате. Обърнете внимание какъв е срокът на договора и условията за прекратяването му, има ли възможност за промяна на цената, има ли изисквания за обезпечение на плащането, скрити такси и други.

2. Сравнете цените. Те могат да бъдат фиксирани или променливи. Попитайте дали в тях са включени разходите за балансиране, такса „задължение към обществото“ и други.

3. Получаването на месечна фактура. Информирайте се за това дали ще получавате хартиена и/или електронна и какви детайли/ приложения за обектите ще съдържа тя.

4. Проверете сроковете за плащане. Обърнете внимание дали те не са едва 3-5 дни, което ще Ви притесни. Попитайте дали дават възможност за разсрочване, ако имате затруднения с покриването на задълженията.

5. Поинтересувайте се какви са начините на плащане. Възможно е те да бъдат твърде ограничени и да доведат до допълнителни разходи.

6. Попитайте с какви канали за обслужване разполага търговецът. Важно е да разберете дали той има мрежа от центрове/офиси за клиенти, кол център, на който можете да се свържете по всяко време, корпоративен сайт. Посетете ги предварително.

7. Необходимо е да познавате търговеца. Потърсете предварително информация за него от официални или независими източници. Поискайте мнение от познат, който вече има договор с него.

8. Обърнете внимание на надеждността и финансовата стабилност на доставчика. Фиксирането на цената по договора с клиента изисква опит, висока ликвидност и достъп до пазара на едро от страна на търговеца. Проучете с какъв капитал разполага търговецът и на кои пазари на едро участва.

9. Не се доверявайте на всеки, който се представя за служител на търговец. Поискайте представителят на търговеца да се идентифицира. Не е изключено измамници да се представят за търговци на електроенергия.

10. Защитени ли са личните ви данни. Поинтересувайте се дали търговецът спазва Регламента за защита на личните данни и дали има капацитета и опита да осигури защита на личната Ви информация.

„Знаме”


Свързани
Последни новини
Анкета

Трябва ли учениците да ходят присъствено на училище?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663
Всички