Регионът

Без нито един глас „Против“ Общинският съвет одобри вдигането на местните данъци

  25.09.2020 12:27             
Без нито един глас „Против“ Общинският съвет одобри вдигането на местните данъци

     ВЕЛИНГРАД. От 9:30 часа в голяма зала на общинска администрация-Велинград се проведе редовно заседание на Общински съвет.
     Една от 43-те точки в дневния ред бе приемане на нова Наредба за изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закона за местни данъци и такси.
     С 19 гласа „За“, 0 „Против“ и 8 „Въздържал се“ местният парламент даде съгласието си за намирането на баланс между приходи и разходи.
     Това изменение е залегнало в Плана за финансово оздравяване на община Велинград и задължително условие, да бъде общината финансово стабилна и да изпълнява без затруднения функциите си, осигурявайки нормални условия на живот на своите жители и гости.
     Според представения анализ на финансовото състояние на община Велинград към края на 2019 г. в съответствие с разпоредбите на глава 8а от ЗПФ, общината отговаря на критериите по чл. 130а, ал. 1 т. 2, т. 4 и т. 6 от същия закон и попада в категорията на общини с финансови затруднения. Поради това, община Велинград следва да влезе в процедура за финансово оздравяване по чл. 130б, ал. 1 „с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси“. Мерките, разработени като част от Плана, следва да имат дългосрочен ефект върху цялостната дейност на общината и въвеждането и изпълнението им са от изключително значение за постигането на финансова стабилност към края на действие на Плана и следващите периоди.
     Част от мерките, които трябва да бъдат взети за целите на реално подобряване на финансовото състояние на Общината, освен необходимостта от подобряване на събираемостта на МДТ, включват повишаване на самите ставки на данъците и таксите. Част от тях не са променяни повече от 10 години. Предвид постоянно увеличаващите се цени и необходимостта от осигуряване на издръжка и инвестиции в общината, би следвало данъците също да се актуализират.
     С новата наредба е разработен и доклад, в който с конкретни примери е посочено с колко ще се увеличат ставките за ДНИ, ДПрС, ТБО и ТД.

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО

     За имотите на физически лица, за жилище с данъчна оценка 40 193 лева във Велинград, при досегашния размер на данъка гражданинът е плащал около 52 лева, с увеличението от 25% данъкът става около 65 лева, тоест разликата е около 13 лева.
     За жилище в Драгиново с данъчна оценка 3 245 лева досегашният данък е бил 4.22 лева, сега става 5.27 лева или разлика от 1.05 лева.
     За жилище в Юндола с оценка 19 495 лева данъкът е бил 25 лева, става 31 лева, разликата е около 6 лева.
     За жилищата в селата, където данъчните оценки са ниски, разликата в голямата част от случаите в посочените от общината примери не надвишава 1 лев.
     При юридическите лица увеличението също е с 25%. Според дадения пример при имот във Велинград с данъчна оценка 1 232 632 лева данъкът е бил 1 972 лева, става 2 465 лева – разликата е 493 лева.

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

      В разработената таблица са посочени примери за това как расте данъкът в зависимост от мощността.
-При мощност на превозното средство 55 KW промяната в данъка е между 5 и 11 лева в зависимост от годините и екологичните характеристики.
-При мощност между 74 KW разликата в данъка ще е 11 и 24 лева.
– При мощност 110 KW собствениците на МПС ще плащат между 36 и 76 лева повече в сравнение с 2020 г.
-При мощност 150 KW изменението на данъка е между 56 и 118 лева, за 245 KW между 119 и 248 лева, за 250 KW между 156 и 330 лева.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

     Увеличението е с цел осигуряване на допълнителни средства за подобряване на туристическата инфраструктура.
     При местата за настаняване с 1 звезда досегашният туристически данък от 0.60 лв. става 0.75 лв.
– за 2 звезди досега данъкът е бил 0.80 лв., става 1 лв.;
– за 3 звезди от 1 лв. данъкът се увеличава на 1.25 лв.;
– за 4 звезди расте от 1.20 лв. на 1.50 лв.;
– за 5 звезди от 1.50 лв. на 1.85 лв.

     Увеличението на местните данъци е част от мерките, заложени в Плана за финансово оздравяване на общината, който Общинският съвет прие през юни 2020 г.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?


Резултати
Обяви

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663

ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ, ЗА  УЧЕНИЧКА ИЛИ ЖЕНА, НЕПУШАЧКА, В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ГРАДА, БЕЗПЛАТНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ, 034/ 46 02 80

ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ, ЗА УЧЕНИЧКА ИЛИ ЖЕНА, НЕПУШАЧКА, В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ГРАДА, БЕЗПЛАТНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ, 034/ 46 02 80
Всички