Други Пазарджик

Размисли за независима България

  25.09.2020 06:30             
Размисли за независима България
Министри от кабинета на Александър Малинов, обявил Независимостта на България на 22 септември 1908 г. във ВеликоТърново. От ляво надясно: Андрей Ляпчев, ген. Данаил Николаев, Никола Мушанов, Александър Малинов, Калинков (чиновник), Стефан Паприков, Иван Салабашев и Михаил Такев.

Българският народ е бил и трябва да бъде държавно творчески

Отпразнувахме Деня на независимостта. Повече от сто и десет години изминаха от датата 22 септември 1908-а, когато тя бе обявена във Велико Търново. Три-четири поколения време. Често можем да чуем и оценката, че до 1989-а празникът не е бил така официален, не е бил тачен. В тези думи е само част от истината. Защото, ако сега нап¬равим анкета сред млади хора, ще видим, че познанията им за това събитие са по-оскъдни от тези на връстниците им пре¬ди 30-40 години. Самото понятие „Независимост” се превръща в странна, уж лесна, но двусмислена и неразбираема, а понякога и лоша дума. Примерно, независим кандидат за власт...

Нека да напомня само

седемте принципа за независима национална държава

– единна територия, единно икономическо пространство, единен език, единна система за финанси и данъци, единни права на личността, охранявани от държавата, единна отбрана, единна външна политика за защита на националните интереси.

Нека читателите преценят днешното състояние на държавата ни и наличието на тези принципи.

Но защо им е трябвала на българите независимост? Много по-сложна, засукана и непредвидима от сегашната. Политиците обаче не са се надявали на външни благодетели. Не са се оправдавали с войната, с тежкото турско робство и с тогавашния васалитет и външна изолация, а са действали с умение, воля и кураж.

Но каква е била картината преди 112 години?

След Съединението през 1885-а България ускорява стопанското си развитие. Населението е малко над 4 милиона, от тях 3.3 милиона са българи.

От 72 през 1894-а индустриалните фабрики стават около 260 през 1907-а

Работниците са 13 хиляди. Обработваемата земя е 2 милиона 947 хиляди и 384 хектара, овцете са 7 милиона, говедата – 1.5 милиона, конете – 490 хиляди, биволите – 500 хиляди, свинете – 400 хиляди, козите – 1.5 милиона.

В политически план, въпреки васалитета си към Турция, България успешно решава голяма част от вътрешните и външните си проблеми.

Повече тежат икономическите тегоби. Плаща се годишно по 1 милион лева на султана, обслужват се парично всички търговски договори, сключени от Турция, поемат се и част от външните дългове, не могат да се взимат транзитни мита. Запазени са привилегии на чужди поданици, дадени им от Високата порта. Голям проблем са

Източните железници, които са държава в държавата

Те са собственост на западни предприемачи, плащат си таксите само на Турция. Правителството иска да ги откупи на няколко пъти, но не успява.

На 16 януари 1908-а на власт идва самостоятелно правителство на Демократическата партия начело с Александър Малинов. Това е един образован, достоен и умел политик. Родом е от Бесарабия. Бил е пет пъти министър-председател от 1908-а до 1931-а.  След 1934-а се обявява за възстановяване на Търновската конституция. През 1938-а демократи, социалдемократи, подкрепяни и от БРП, издигат кандидатурата на Малинов за депутат. На 20 март в Модерен театър многобройна публика възторжено посреща Малинов на трибуната. Развълнуван, той получава инфаркт и умира...

Министър на вътрешните работи в онова правителство от 1908-а е Михаил Такев от Пещера. През пролетта младотурците правят преврат и идват на власт. Княз Фердинанд и правителството активизират плана за отхвърляне на васалитета. Обаче

Великите сили не искат промени на Балканите, защото още не са наредили пасианса си

Само Австро-Унгария играе играта си, като използва за целта и мерака на Фердинанд за царска титла. Целта е анексия на Босна и Херцеговина.

(Какви ли не епитети се използват за балканците и Балканите, в това число и буре с барут. А те всъщност са слабините на Европа и поради това са като черна кутия, винаги са взривявани отвън. Дистанционното копче е отвън, макар да изглежда, че балканци ги взривяват!)

Въпреки че нашата дипломация се активизира, се постига известно договаряне само с Австро-Унгария. Много често исторически събития се провокират от незначителни поводи, подготвени или случайни. Така става и в онези дни. Тефик паша дава прием в Истанбул. Поканени са чуждите посланици. Не е поканен българският представител Иван С. Гешов – защото на практика бил турски чиновник.

Т. нар. „афера с пилафа” е раздухана от вестниците

Малинов използва този повод и тръгва на конфронтация! (Боже, като си представя подобна ситуация в наше време, тези „хрисими” и по-ниски от тревата към външните си благодетели наши „избраници”, политици... жална ни майка!)

В кабинета през 1908-а са и лица като ген. Данаил Николаев, ген. Ст. Паприков, Андрей Ляпчев, Никола Мушанов. Външният министър Паприков праща телеграма до княз Фердинанд, който е в Австрия. Князът обаче бави отговора, протака и изчаква...

През септември започва стачка на служителите в Източните железници (жп линията обслужва Истанбул-София). Тогава Малинов нарежда да се обслужва от български персонал.

Това си е национализация!

Положението вече е над критичното. Князът от Австрия нарежда: „Върнете железниците!”. Правителството отговаря: „Няма да ги върнем!”.

Гешов напуска Истанбул. След кратко време Турция дава заден ход относно скандала. Българското правителство тръгва напред и подготвя вече почвата за отхвърляне на васалитета, след като има договореност с Австро-Унгария, макар скъпата на сърцето на Ферди¬нанд Дунавска империя после да изиграва България!

Ето и интересна подробност:

панагюрци отново са в крак с времето

Именно те на 20 септември на събрание одобряват завземането на железницата и застават зад правителството. А правителството вече подготвя подробностите за официалното обявяване на независимостта. На 20 септември с телеграма до Малинов княз Фердинанд кани министрите в Русе, където той ще пристигне по Дунав.

На 21 септември князът пристига и на парахода се уточняват подробностите. На 22 септември сутринта князът и министрите са във Велико Търново. Във влака е подготвен Манифест към българския народ.

Александър Малинов в спомена пише, че той го е написал. В Държавния архив се съхранява

богатият архив на Михаил Такев от 224 архивни единици

- снимки, документи, книги, предадени от внука му Димитър Такев. През 1994-а БНТ излъчи документален филм за Такев по сценарий на Илия Стефанов. В този архив има и ръкописна прокламация, в която има и абзаци, съвпадащи с манифеста.

На 22 септември в църквата „Св. 40 мъченици” в старата българска столица в 11.30 часа се отслужва молебен и се обявява независимостта на България. Слова произнасят Александър Малинов, Христо Славейков – председател на Народното събрание. На хълма Царевец Малинов прочита Манифеста.

По нареждане на Михаил Такев са пратени телеграми до по-големите градове и села за тържества във връзка с този акт. Цар Фердинанд и министри минават по маршрута Дряново–Габрово–Шипка–Казанлък–Стара Загора–Пловдив–София.

На 29 септември в църквата „Св. Крал” (сега „Света Неделя”) е отслужен благодарствен молебен. Присъстват царят, министри, военни, граждани.

На 23 септември Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина. За¬почват преговорите за международно признание. Турция иска компенсация от 125 милиона франка. Преговори се водят в ня¬колко посоки. Чак на 14 март 1909-а руският посланик казва на Александър Малинов, че Русия ще признае акта.

В пазарджишкия държавен архив се пази телеграмата на Малинов до министрите,

в която се съобщава за официалното признаване от Русия. Ето какво пише и Михаил Такев:

„...На 22 септември 1908-а обявихме независимостта на България и задържахме Източните железници. Цял свят се нахвърли върху нас като бесни псета и не само никой не искаше да признае нашата независимост, но и слухове всякакви за обсада на черноморските пристанища... Благодарение на Русия, която ни даде своята материална и морална подкрепа, на 6 август 1909-а се сключи в Цариград с Турция спогодба...”.

Турция признава независимостта и се отказва от гранични претенции. Цената за това са 82 милиона франка, които да получи от Русия. 43 милиона дълг на Турция към Русия се добавят до сумата, за да се получат 125 милиона, колкото иска Турция. България ще изплаща заем на Русия от 82 милиона за срок от 30 години. Направени са само 2 вноски по този дълг.

Но идва революцията от 1917-а и дългът е опростен от съветското правителство

България откупува след преговори и Източните железници и те стават държавна собственост. Само след три години обаче друго българско правителство вкарва в парламента промени в Конституцията. Цар Фердинанд получава голямо право за външната политика. Идва черната дата 16 юни 1913-а, после е злополучното привързване към Централните сили и общо две национални катастрофи…

По същество България губи част от своята независимост и възможността за национално обединение. Независимостта като същност е променлива категория – изисква единение, постоянни усилия на нацията и политиците за постигане и поддържане на икономическата политика и духовен потенциал. Българският народ е бил и трябва да бъде държавно творчески. Следва да вникваме по-лесно с мисълта си в това, което е било, и да го разбираме коректно. За да успеем да принадлежим на това, което ще бъде!

Илия СТЕФАНОВ

 


Свързани
Последни новини
Анкета

Смятате ли, че е уместно да се ваксинирате срещу КОВИД?


Резултати
Обяви

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА, ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК: ANGELO SHUMAN, 895 33 65 65

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА, ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК: ANGELO SHUMAN, 895 33 65 65

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888  616 438

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНА ВЪЗРАСТНА ЖЕНА - С.СИНИТЕВО. ЗА КОНТАКТИ: 0886 12 45 48

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНА ВЪЗРАСТНА ЖЕНА - С.СИНИТЕВО. ЗА КОНТАКТИ: 0886 12 45 48
Всички