Регионът

Санират полицията и пожарната в Панагюрище

  10.09.2020 18:14             
Санират полицията и пожарната в Панагюрище

Поредният одобрен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година, е „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Проектното предложение цели да осигури по-добри условия на работа на служителите в РУП и РС – ПБЗН чрез подобряване качеството на условия на труд и създаване на модерна, екологична и енергийно-ефективна работна среда в административната сграда, както и осигуряване на достъп на хората с увреждания.

Проектът е на стойност 700 372,40 лева.

Проектните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административните сгради на Районно управление „Полиция“ (РУП) – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РС - ПБЗН). Обектът на интервенция представлява комплекс от две сгради, свързани помежду си и долепени на калкан. Сградата на РУП е масивна, стоманобетонна пететажна, а на РС - ПБЗН е масивна, стоманобетонна четириетажна сграда. При изпълнение на проекта ще бъдат реализирани дейностите в съответствие с предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване, включително и за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Изпълнението на проекта ще доведе до по-висока енергийна ефективност, ще допринесе пряко за намаляване на крайното енергийно потребление, както и ще подобри мобилността на хората с увреждания, и косвено ще допринесе за намаляване на парниковите газове.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?


Резултати
Обяви

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663

ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ, ЗА  УЧЕНИЧКА ИЛИ ЖЕНА, НЕПУШАЧКА, В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ГРАДА, БЕЗПЛАТНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ, 034/ 46 02 80

ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ, ЗА УЧЕНИЧКА ИЛИ ЖЕНА, НЕПУШАЧКА, В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ГРАДА, БЕЗПЛАТНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ, 034/ 46 02 80
Всички