Четвъртък, 01 Oct 2020
 
Регионът

РЗИ за „Знаме“: Няма недостиг на легла в областта, правят се погребения на починали от КОВИД

  06.08.2020 15:47             
РЗИ за „Знаме“: Няма недостиг на легла в областта, правят се погребения на починали от КОВИД

Към този момент няма недостиг на болнични легла в областта, няма недостиг и на предпазни средства. Медицинският персонал, включително и общопрактикуващите лекари са своевременно и подробно информирани и инструктирани как да работят в усложнената обстановка срещу КОВИД-19. Това заявиха от РЗИ-Пазарджик в отговор на няколко въпроса на вестник „Знаме“, зададени от наши читатели, включително и медици. Обяснимо, най-много вълненията са около броя на леглата и доколко запълнени са те. Преди часове стана ясно, че през изминалия месец юли болните от коронавирус, които са лекувани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик, са 56. Броят на  пациентите всеки месец се увеличава, а пандемията се оказа по-тежка и по-продължителна от очакванията.  МБАЛ-Пазарджик приема и лекува най-много болни от COVID-19  и без съмнение негативното въздействие върху финансовото състояние на болницата ще  продължи. Това  коментира изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов.

Ето какво попитахме здравните инспектори, а те бяха любезни да ни отговорят :

1. Колко са леглата в областните болници и колко от тях са заети с болни от Ковид - има ли недостиг?

2. Има ли недостиг на предпазни средства в ЦСМП?

3. Как се предпазват общопрактикуващите лекари и какво прави РЗИ, за да намали риска за тях?

4. Колко общо са били заразените медици, колко от тях са починали и излекувани и в какво състояние са болните медици сега?

5. В София се направи масово тестване на всички от персонала в яслите и детските градини. Предвижда ли се това и в Пазарджик?

6. Колко са нарушенията на антикризисните мерки в търговските обекти, наложени ли са предписания и глоби?

7. Как се упражнява контролът по селата, колко мобилни екипа на РЗИ и полицията са на терен?

8. Предприемат ли се допълнителни мерки в домовете за възрастни хора и какви са?

9. Инструктирани ли са погребалните агенции в областта как да погребват безопасно починалите, как пазят служителите си и разрешени ли са изобщо в областта погребения на болни от Ковид?

Ето и какво отговори директорът на РЗИ д-р Фани Петрова:

1. Към 4 август в МБАЛ Пазарджик заетите легла са 16 от общо 33. В СБАЛПФЗ са заети всичките 5 легла. В МБАЛ“ Велинград“ от  8 легла 7 са заети, в МБАЛ  „Уни Хоспитал“-Панагюрище заети са 3 от  5 легла, а в МБАЛ  „Проф. Димитър Ранев“-Пещера  от  10 легла  е заето едно.

2. Няма недостиг на лични предпазни средства в областта.

3. Медиците в болниците и общопрактикуващите лекари са своевременно информиран и и инструктирани за мерките, които трябва да предприемат и прилагат при КОВИД-19, изпратени са им подробни указания за диагностиката и лечението на заболяването, множество инструкции за работа на карантинния режим на заболелите пациенти, препоръки, , актуална информация, предложения и оферти на фирми за осигуряване на лични предпазни средства и др.

4. До този момент – към 6 август, регистрирани с коронавирус са 49 медицински лица – 12 лекари, 19 медицински сестри, 1 клиничен лаборант , 1 акушерка, 1 рехабилитатор,, 13 санитари, двама шофьори на линейка. Излекувани са 43-ма. В домашна изолация са поставени четирима – лекар, акушерка и две санитарки. Те са в сравнително добро общо състояние. Един шофьор на линейка е починал. Друг шофьор е хоспитализиран.

5. Засега в Пазарджишка област не се предвижда масово тестване на персонала на детските градини.

6. В домовете за възрастни хора в областта са изготвени и изпратени предписания с набелязани конкретни противоепидемични мерки. Предвижда се отново изследване в институциите за предоставяне на социални услуги

7. За констатирани нарушения на противоепидемичните мерки от инспекторите на Дирекция „Обществено здраве“ са  издадени са 16 АУАН. Издадени са 383 броя предписания  за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

8. Във връзка с обявеното извънредно положение и  усложнената епидемична обстановка със заповед на директора на РЗИ са сформирани екипи от здравни инспектори на Дирекция „Обществено здраве“  с възможност за 24-часово разположение при необходимост за реагиране на постъпили сигнали за нарушения в обекти. След отпадането на някои ограничителни мерки и отварянето на много обекти проверките продължават и част от тях се извършат съвместно със служители на ОД МВР-Пазарджик, ОБДХ, Дирекция „Инспекция по труда“ и др. Проверки се извършват ежедневно на терен, включително и на обекти, които не са с обществено предназначение по смисъла на параграф 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето – производствени предприятия, фирми, заведения за хранене, бензиностанции и др.

9. Дейностите по погребването на тленните останки на починали от КОВИД-19 се извършат по Наредба 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници и Указания от Министерството на здравеопазването. За целта от РЗИ-Пазарджик бяха изпратени писма и и издадени предписания до кметовете на общини и лечебните заведения, както и до собствениците на погребални агенции на територията на областта, с цел стриктно спазване на здравните изисквания.

Бел. ред.  Чл. 19, ал. 3 от горепосочената наредба казва, че „лицата, които извършват дейности по подготовката на тленните останки за погребване и пренасяне, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещ ите при използване на лични предпазни средства на работното място“

А чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) гласи: „Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано спороцидно действие, при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

(2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал.“

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева,  № 0072690,  рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик,  е изгубено и е невалидно.

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева, № 0072690, рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик, е изгубено и е невалидно.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ  МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО  КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АС

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АСФАЛТОВ ПЪТ- 300 М., ОТСТОЯНИЕ ДО СЕЛОТО-2 КМ.,ТЕЛ. 0878 677 144.
Всички