Четвъртък, 01 Oct 2020
 
Пазарджик

412 домакинства в 34 сгради ще посрещнат зимата в санирани жилища

  04.08.2020 12:33             
412 домакинства в 34 сгради ще посрещнат зимата в санирани жилища

По проекта за енергийна ефективност част от тях ще имат икономия от минимум 60 % на първичната енергия

ПАЗАРДЖИК. Преди минути секретарят на Общината Румен Кожухаров представи на пресконференция пред граждани, институции и медии двата етапа на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради за 6,8 млн. лева.

Както писахме, двата етапа на проекта „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик“.ще се реализират съответно в периодите 28.02.2020 г. - 28.12.2021 г. и 12.03.2020 г. - 12.01.2022 г. Румен Кожухаров обаче поясни, че и по двата целта е

191 домакинства по първия и 221 домакинства по втория да посрещнат зимата в топли и ремонтирани жилища,

където минимумът на постигнатия резултат за енергийна ефективност ще бъде клас „С”.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2021-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.). Първият етап на проекта е на стойност 3 693 119,17 лв., от които 553 967,88  лв. са национално съфинансиране, а 3 139 151,29  лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.  Вторият етап е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Секретарят на Община Пазарджик уточни, че в момента върви строителството на 13-те сгради от първия етап на проекта (обектите са 14), а това се налага поради ограничения ресурс на строители и нуждата от ефикасен контрол и надзор.

„Забавянето на едните сгради спрямо другите (по втория етап са 21 обекта) е минимално – около месец,

за да може наесен строителството да приключи, да се направят проверките и да изпратим документацията, за да може до края на годината парите да ни бъдат възстановени. За разлика от предишния проект за енергийна ефективност, сега се прави само топлоизолация на стените, подмяна на старата дограма и ремонт и топлоизолиране на покривите.

Коридорните пространства  и стълбищните клетки не са включени по преценка на финансиращия орган,

тъй като нямат пряка връзка с енергийната ефективност”, каза Румен Кожухаров. И подчерта, че собствениците на сградите не поемат абсолютно никакви разходи по обследването, проектирането, изпълнението и строителния надзор. Като лимит е заложена цена от 115 лв. на 1 кв. м.

С реализирането на проекта и повишаването на енергийната ефективност с достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, ще се намали годишното потребление на първична енергия в двата етапа съответно с 6171,77 мегаватчаса и 5451,39 мегаватчаса в ремонтираните сгради. Освен това ще се понижат емисиите на парникови газове съответно с 1245.95 и 1221, 77 тона годишно спестен въглероден двуокис, което ще подобри качеството на въздуха в града, наред с облика му. Самите собственици пък (част от тях присъстваха на пресконференцията) очакват осезаемо да се подобри жизнената им среда и да имат топлинен комфорт. Според доклада от обследването, за някои сгради е доказано постигане на икономия на първичната енергия минимум 60 %.

Ето и списъкът на многофамилните жилищни сгради (МЖС), които ще се реновират по проекта:

Първи етап

1. МЖС на ул. „Цар Асен” 50 и ул. „Цар Симеон” 24

2. МЖС на ул. „Стефан Захариев” 22А и 24

3. МЖС на ул. „Георги Брегов” 2

4. МЖС на ул. „Свобода” 15

5. МЖС на ул. „Марин Дринов” 9

6. МЖС на бул. „Христо Ботев” 1А

7. МЖС на бул. „България” 38, 40, 42

8. МЖС на бул. „България” 4, 6, 8, 10

9. МЖС на ул. „Димитър Греков” 74

10. МЖС на бул. „България” 43, 45

11. МЖС на бул. „Княгиня Мария Луиза” 117, 119, 121, 123

12. МЖС на бул. „Александър Стамболийски” 66, 68, 70

13. МЖС на ул. „Хаджи Рашко Хаджиилиев” 14.

Втори етап

1. МЖС на ул. „Йордан Ненов” 7

2. МЖС на ул. „Найден Геров” 7

3. МЖС на ул. „Княз Борис I” 33 и ул. „Кесарий Попвасилев” 2

4. МЖС на Хаджи Рашко Хаджиилиев” 24

5. МЖС на ул. „Никола Вапцаров” 12

6. МЖС на ул. „Никола Вапцаров” 14

7. МЖСК на ул. „Ованес Соваджиян” 38

8. МЖС на ул. „Княз Александър Батенберг” 20 и 22

9. МЖС на на бул. „България” 9 и 11

10. МЖС на бул. „България” 14, 16, 18

11. МЖС на ул. „Сан Стефано” 18, вх. А и вх. Б

12. М|ЖС на ул. „Тодор Каблешков” 20 и 22

13. МЖС на ул. „Белмекен” 3 и 3А

14. МЖС на ул. „Освобождение” 8

15. МЖС на на ул. „Коч Честименски” 22

16. МЖС на бул. „Александър Стамболийски” 43 вх. А и вх. Б

17. МЖС на на ул. „Цар Асен” 27

18. МЖС на ул. „СТоян Бакърджиев” 10 и 12

19. МЖС на „Стоян Михайловски” 9 и 9А

20. МЖС на на ул. „Запрян Цоков” 26

21. МЖС на ул. „Найден Геров” 10.

(Зн)̀


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева,  № 0072690,  рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик,  е изгубено и е невалидно.

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева, № 0072690, рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик, е изгубено и е невалидно.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ  МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО  КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АС

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АСФАЛТОВ ПЪТ- 300 М., ОТСТОЯНИЕ ДО СЕЛОТО-2 КМ.,ТЕЛ. 0878 677 144.
Всички