Регионът

В Пещера ще получат нов кухненски блок за Домашния патронаж

  28.07.2020 08:23             
В Пещера ще получат нов кухненски блок за Домашния патронаж

Община Пещера кандидатства и получи одобрение от Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Подобряване на материалната база чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване/обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж гр. Пещера“.

В началото на юли писахме, че местната общинска администрация кандидатства с проектно предложение за подобряване  на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненския блок . Проектът е по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране през 2020 г. от фонд „Социална закрила” (ФСЗ), Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане  на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Продължителността на проекта е 3 месеца /от 01.09.2020 г. до 30.11.2020г./

Общият бюджет на проекта е 35 988,08 лева, от които 32 389,27 лева са осигурени от ФСЗ и 3 598,81 лева са собствени финансови средства от Община Пещера.

С реализирането на дейностите ще се подобрят условията на труд, ще се повиши мотивацията на работещите в ДСП. Ще се повиши качеството на предоставените услуги и с това ще се повиши интереса на потенциалните ползватели на услугата, уточниха от пресцентъра на местната администрация.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички