Регионът

Ще компостират отпадъци с инвестиция за 9,7 млн. лв.

  27.07.2020 06:50             
Ще компостират отпадъци с инвестиция за 9,7 млн. лв.

Изграждането на инсталации за предварително третиране и компостиране е приоритетно за района

ВЕЛИНГРАД-РАКИТОВО. Дългочаканата първа копка на проекта за компостиране на битови и зелени отпадъци в двете общини в понеделник ще стане факт. Изпълнението по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ костваше много пролята пот от страна на местната власт. Както кметът на Велинград д-р Костадин Коев преди време сподели: „До този договор се стига с цената на много труд и взаимни компромиси”. И той едва ли имаше предвид само изготвянето на общата инфраструктура и фазите на идейния и технически проект за обекта. Но сега на ход е изпълнението. Безспорната полза от инсталациите е не само за района, а и за Пазарджик – известно е, че новото регионално депо депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново с площ от 145 504 кв. м приема смет от 9 общини, включително Велинград и Ракитово.

Настоящият проект е съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв.,

от които ОП „Околна среда“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 079 841 лв., националното съфинансиране е 1 072 913 лв., а общинското – 2 521 181 лв. с ДДС. Инсталациите трябва да са завършени до 21 февруари догодина. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 “Отпадъци” бе подписан през март 2018-а от тогавашния министър на околната среда и водите Нено Димов и кмета на община Велинград д-р Костадин Коев. Бъдещата компостираща инсталация ще е с капацитет от 4000 тона годишно след като бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и биоразградими битови отпадъци. Капацитетът на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци пък е с максимален капацитет 15 000 тона годишно. Тя включва механично сортиране на отпадъците и последващо стабилизиране на пресятата биоразградима фракция в стабилизиращ модул с капацитет 2500 тона на година.

Този проект е жизненоважен, особено за велинградчани

Според анализите в началния етап на проекта, количеството смесени битови отпадъци от община Велинград беше близо 15 000 тона, а от община Ракитово – над 2,3 тона. Същевременно количеството отпадъци от разделно събиране за двете общини тогава бе съответно 849 и 113 тона. А зелените отпадъци от поддържането на паркове и градини бе 1854 тона. От година на година обаче се генерира все повече смет, а боклукът е болна тема и за двете общини. Преди дни комисия прие рекултивацията на сметището в Ракитово и констатира, че е изпълнена е техническата част на обекта за възстановяване на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Работата по биологичната рекултивация ще продължи и след 3 години, ако бъде приета отново от държавна експертна комисия, ще бъде издаден акт № 16. Да припомним, че през юни бе подписан договор на Община Велинград за

рекултивирането на старото сметище в местността Реповица край кв. „Каменица”,

което от декември 2017-а е официално закрито, но заради чести пожари и задимяване на града велинградчани се съмняваха, че се използва нерегламентирано. Договорът за рекултивация на тези 53 дка включва безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 3 846 137,88 лева (3 269 217,20 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а 576 920,68 лева са национално съфинансиране) по Ос „Околна среда”. Срокът за изпълнение на договора е 23 месеца. Кметът д-р Коев неведнъж е заявявал, че рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци по съвременни европейски изисквания и изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени биоразрадими отпадъци, са основен приоритет на Община Велинград.

Защото с осигуряването на този допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци значително ще се намали количеството депонирана битова смет.

В понеделник от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Велинград на нарочна пресконференция ще бъдат дадени подробности за изпълнението на проекта. От 13 часа пък е първата копка на мястото на бъдещата инсталация в местността Благовото.

Избраната площадка е на около 3 км източно от спа столицата и е с площ от 32 386 кв. м

Статутът на земеделската земя бе променен преди 4 години, а в имота бяха прекарани водопровод и подземен кабел за елзахранване, бяха проектирани обслужващи пътища. Освен сградите с инсталациите и административната сграда, тук са предвидени зона за дезинфекция, автомивка, гараж, работилница, противопожарен резервоар, складови зони, кантар, съоръжение за битови отпадъчни води, пречиствателно съоръжение, резервоари за отпадъчна и за пречистена вода (с нея ще се оросява компоста) и др. За инсталацията за предварително събиране на отпадъци е осигурено оборудване - верижни транспьртори, сепаратори, транспортни ленти, сортировъчна платформа, балиращи преси... В процеса на предварителното третиране на отпадъците в т.нар. стабилизиращ модул се отделя пресятата фракция с високо органично съдържание, която може да бъде третирана чрез компостиране, а полученият компост с ниско качество ще се използва за запръстяване и рекултивация на кариери и нарушени терени. Инсталацията за третиране на разделно събрани зелени отпадъци пък ще се състои от складове за суров материал, за раздробени материали и за готов компост, както и от площадки за нарязване, компостиране и пресяване.

Тодор ГРОЗДЕВ


Свързани
Последни новини
Анкета

Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?


Резултати
Обяви

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВАСИЛКА КОСТОВА СТОЯНОВА/КОЕВА/, № 846/20.06.1976 Г., ИЗДАДЕНО ОТ ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-ГР.ПАЗАРДЖИК, Е ИЗГУБЕНО И Е НЕВАЛИДНО

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВАСИЛКА КОСТОВА СТОЯНОВА/КОЕВА/, № 846/20.06.1976 Г., ИЗДАДЕНО ОТ ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-ГР.ПАЗАРДЖИК, Е ИЗГУБЕНО И Е НЕВАЛИДНО

ПРОДАВА СЕ ИМОТ С ЛИЦЕ НА ГЛАВЕН ПЪТ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА НА СТАТУТ, 0896 271 438

ПРОДАВА СЕ ИМОТ С ЛИЦЕ НА ГЛАВЕН ПЪТ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА НА СТАТУТ, 0896 271 438

ТЪРСИМ МОНТЬОР НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ОБЩ РАБОТНИК, 0897 004 047

ТЪРСИМ МОНТЬОР НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ОБЩ РАБОТНИК, 0897 004 047
Всички