Регионът

Ще компостират отпадъци с инвестиция за 9,7 млн. лв.

  27.07.2020 06:50             
Ще компостират отпадъци с инвестиция за 9,7 млн. лв.

Изграждането на инсталации за предварително третиране и компостиране е приоритетно за района

ВЕЛИНГРАД-РАКИТОВО. Дългочаканата първа копка на проекта за компостиране на битови и зелени отпадъци в двете общини в понеделник ще стане факт. Изпълнението по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ костваше много пролята пот от страна на местната власт. Както кметът на Велинград д-р Костадин Коев преди време сподели: „До този договор се стига с цената на много труд и взаимни компромиси”. И той едва ли имаше предвид само изготвянето на общата инфраструктура и фазите на идейния и технически проект за обекта. Но сега на ход е изпълнението. Безспорната полза от инсталациите е не само за района, а и за Пазарджик – известно е, че новото регионално депо депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново с площ от 145 504 кв. м приема смет от 9 общини, включително Велинград и Ракитово.

Настоящият проект е съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв.,

от които ОП „Околна среда“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 079 841 лв., националното съфинансиране е 1 072 913 лв., а общинското – 2 521 181 лв. с ДДС. Инсталациите трябва да са завършени до 21 февруари догодина. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 “Отпадъци” бе подписан през март 2018-а от тогавашния министър на околната среда и водите Нено Димов и кмета на община Велинград д-р Костадин Коев. Бъдещата компостираща инсталация ще е с капацитет от 4000 тона годишно след като бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и биоразградими битови отпадъци. Капацитетът на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци пък е с максимален капацитет 15 000 тона годишно. Тя включва механично сортиране на отпадъците и последващо стабилизиране на пресятата биоразградима фракция в стабилизиращ модул с капацитет 2500 тона на година.

Този проект е жизненоважен, особено за велинградчани

Според анализите в началния етап на проекта, количеството смесени битови отпадъци от община Велинград беше близо 15 000 тона, а от община Ракитово – над 2,3 тона. Същевременно количеството отпадъци от разделно събиране за двете общини тогава бе съответно 849 и 113 тона. А зелените отпадъци от поддържането на паркове и градини бе 1854 тона. От година на година обаче се генерира все повече смет, а боклукът е болна тема и за двете общини. Преди дни комисия прие рекултивацията на сметището в Ракитово и констатира, че е изпълнена е техническата част на обекта за възстановяване на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Работата по биологичната рекултивация ще продължи и след 3 години, ако бъде приета отново от държавна експертна комисия, ще бъде издаден акт № 16. Да припомним, че през юни бе подписан договор на Община Велинград за

рекултивирането на старото сметище в местността Реповица край кв. „Каменица”,

което от декември 2017-а е официално закрито, но заради чести пожари и задимяване на града велинградчани се съмняваха, че се използва нерегламентирано. Договорът за рекултивация на тези 53 дка включва безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 3 846 137,88 лева (3 269 217,20 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а 576 920,68 лева са национално съфинансиране) по Ос „Околна среда”. Срокът за изпълнение на договора е 23 месеца. Кметът д-р Коев неведнъж е заявявал, че рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци по съвременни европейски изисквания и изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени биоразрадими отпадъци, са основен приоритет на Община Велинград.

Защото с осигуряването на този допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци значително ще се намали количеството депонирана битова смет.

В понеделник от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Велинград на нарочна пресконференция ще бъдат дадени подробности за изпълнението на проекта. От 13 часа пък е първата копка на мястото на бъдещата инсталация в местността Благовото.

Избраната площадка е на около 3 км източно от спа столицата и е с площ от 32 386 кв. м

Статутът на земеделската земя бе променен преди 4 години, а в имота бяха прекарани водопровод и подземен кабел за елзахранване, бяха проектирани обслужващи пътища. Освен сградите с инсталациите и административната сграда, тук са предвидени зона за дезинфекция, автомивка, гараж, работилница, противопожарен резервоар, складови зони, кантар, съоръжение за битови отпадъчни води, пречиствателно съоръжение, резервоари за отпадъчна и за пречистена вода (с нея ще се оросява компоста) и др. За инсталацията за предварително събиране на отпадъци е осигурено оборудване - верижни транспьртори, сепаратори, транспортни ленти, сортировъчна платформа, балиращи преси... В процеса на предварителното третиране на отпадъците в т.нар. стабилизиращ модул се отделя пресятата фракция с високо органично съдържание, която може да бъде третирана чрез компостиране, а полученият компост с ниско качество ще се използва за запръстяване и рекултивация на кариери и нарушени терени. Инсталацията за третиране на разделно събрани зелени отпадъци пък ще се състои от складове за суров материал, за раздробени материали и за готов компост, както и от площадки за нарязване, компостиране и пресяване.

Тодор ГРОЗДЕВ


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички