Регионът

В Пещера обучаваха възрастни хора с увреждания и работещи със социални услуги

  16.07.2020 10:50             
В Пещера обучаваха възрастни хора с увреждания и работещи със социални услуги

През миналата седмица в Пещера приключиха успешно две обучения, организирани по Проект "Мобилен екип за активно социално трудово посредничество", Договор BG05M9OP001-2.032-0085, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз и изпълняван от Сдружение „Център за обучение и услуги“ на територията на общините Пазарджик и Пещера.

Първото, 11-дневно обучение по дигитална компетентност, бе за 15 възрастни хора с увреждания и членове на семейства с деца в риск. Обучението започна с входящ тест за определяне на нивото им и премина под формата на теоретични занимания и практически упражнения.

Във второто, 5-дневно обучение по ключова компетентност "Обществени и граждански компетентности", участие взеха социални работници, психолози, логопеди и трудотерапевти от Пазарджик и Пещера – от Дневни центрове за деца и младежи с увреждания, Дневни центрове за възрастни хора с увреждания и Кризисен център. Обучението премина под формата на дискусии, презентации, ролеви игри и работа в малки групи. Всички участници получиха сертификати от обучаващата организация.

В рамките на проекта  е създадена иновативна интегрирана социална услуга "Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“, а целта му е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за деца в риск, включително с увреждания, живеещи на територията на двете общини.

 

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички