Регионът

Съдът отхвърли искането за референдум в Пещера

  02.07.2020 13:56             
Съдът отхвърли искането за референдум в Пещера

Аргументът - въпросите не са от компетентността на органите на местна власт

ПАЗАРДЖИК. Административният съд отхвърли жалбата, подадена от Инициативен комитет, за провеждане на референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД. Жалбата на протестърите, представлявани от Златка Цвеева-Анчева бе срещу Решение № 91 от 9 юни тази година на Общински съвет-Пещера. Местният ситипарламент отказа да допусне референдум с с въпроси:

1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?

2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

В съдебното заседание участва и прокурор Станка Димитрова, която изрази становище за неоснователност на подадената жалба по отношение на втори и трети въпрос, и за основателна по отношение на първи въпрос. Съдебен тричленен състав с председател съдия Мариана Шотева счете, че относно първия въпрос в жалбата на Инициативния комитет,

компетентността не е на органите на местно самоуправление

Съгласно чл. 97 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се определя с общите и подробни yстройствени планове, а тяхното проектиране и изграждане се извършва по общия ред, определен в съответните наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, включително в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). По ЗУТ не се предвижда възможност за спиране на издаването на разрешения за строеж на основание решение на Общинския съвет или на решение, взето чрез местен референдум.   

Аргументите са същите и по втория въпрос, а в конкретния случай посочената инсталация е въведена в експлоатация – издадено е Разрешение за ползване от 15.03.2018 г. от директора на ДНСК–София. Съгласно ЗУТ, влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна. РИОСВ и ИАОС са тези държавни органи, които извършват контрол по спазване на условията по издаденото комплексно разрешително на инсталацията. Дали тя функционира съгласно изискванията на специалните закона не е въпрос от компетентността на органите на местна власт, мотивира се съдът.

Относно третия въпрос, магистратите посочиха, че

той е „изключително неясен и неконкретен”

и по тази причина не може да бъде пряко изпълнен след провеждане на референдум. „Във въпроса не са посочени какви конкретни решения следва да вземе местната общественост, които да са в изричните правомощия на кмета на Пещера и председателя на Общинския съвет. Тази неяснота и неконкретност, би осуетило неговото изпълнение, съгласно чл. 26, ал. 4чл. 31 (1) от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. А според този закон, Общинският съвет може само да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението за произвеждане на местен референдум въпрос или въпроси”, казват съдиите.

От Инициативния комитет твърдяха, че в нарушение на закона, Общински съвет-Пещера е извършил недопустимо разширително тълкуване, както и това, че въпросите не се отнасят до процедура по прилагане на ЗУТ.

Междувременно в Окръжния съд влезе иск на „Грийнбърн” АД срещу Златка Цвеева на стойност 50 000 лева заради нанесени на дружеството “неимуществени вреди” и “непозволено увреждане” от нейно участие в централна медия по повод предстоящото изграждане на депо за опасни отпадъци. За първото заседание в Пазарджик дойде Мая Манолова, която безплатно защитава Цвеева. В същия съд срещу пещерката този месец влиза за разглеждане и втори иск - за 100 000 лева от “Биовет” АД по същата причина.

На свой ред Цвеева контрира, че възнамерява да заведе насрещен иск, но за един лев плюс публично извинение от страна на „Биовет“ АД и „Грийнбърн“ ЕООД.

Върбан ВИЧЕВ


Свързани
Последни новини
Анкета

Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?


Резултати
Обяви

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ЗАКУСКИ, КАНДИДАТИТЕ С ОПИТ СА С ПРЕДИМСТВО, ЗАПЛАТА ОТ 800 ДО 1000 ЛВ.,  0988 390 693 , 0899 333 459.

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ЗАКУСКИ, КАНДИДАТИТЕ С ОПИТ СА С ПРЕДИМСТВО, ЗАПЛАТА ОТ 800 ДО 1000 ЛВ., 0988 390 693 , 0899 333 459.

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ,  0896/ 530 441

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ, 0896/ 530 441

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД  ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.
Всички