Регионът

Излязоха резултатите от националното външно оценяване по БЕЛ и математика в VII клас

  01.07.2020 17:06             
Излязоха резултатите от националното външно оценяване по БЕЛ и математика в VII клас

ПАЗАРДЖИК. През учебната 2019-2020 година национално външно оценяване по български език и литература и по математика в VІІ клас е проведено в 80 училища в област Пазарджик.

За учениците, обучавани по учебни планове и учебни програми в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, изпитът по всеки от предметите е единен и се състои от две части. Проверката и оценката на изпитните работи е извършена в електронна среда от регионални комисии, като изпитните работи на седмокласниците от цялата страна са разпределени на случаен принцип.

Постигнатите резултати е коректно да бъдат сравнявани само с тези от учебната 2018-2019 година, когато завърши първият випуск ученици, обучавани по новите учебни програми. МОН отчита понижение на средния успех по български език и литература с 2 точки, а по математика – повишение с 3 точки.  Разликата е незначителна, в рамките на статистическата грешка.

На НВО по български език и литература са се явили 2028 ученици – 92,5% от общия брой на седмокласниците в областта, който е съотносим с общия брой на явилите се ученици от областта през миналата учебна година.

Средният брой точки от НВО по български език и литература е 44,68 т. (от 100 възможни) за училищата в област Пазарджик. Налице е малък спад на средния резултат през настоящата учебна година в сравнение с този от миналата, което се наблюдава и на национално равнище.

Най-висок резултат от 96,5 точки е постигнат от двама ученици – Рангел Кочев от ПМГ„Константин Величков“ - Пазарджик, и Виктор Божинов от СУ „Георги Бенковски“ -Пазарджик. Резултатите на първите десет ученици са в интервала между 96,5 и 93 точки и са на ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ - Пазарджик, ПМГ „Константин Величков“ - Пазарджик, СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище,  СУ „Георги Брегов“ - Пазарджик, СУ „Д-р Петър Берон“ - Пазарджик.

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик (50 ученици) са с най-висок среден резултат  - 73,03 точки. Сред първите училища по среден брой точки са учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик (69,16 точки – 132 ученици), I ОУ „Св. Кл. Охридски“ –  Пазарджик (62,31 точки – 74 ученици), СУ „Георги Бенковски“ - Пазарджик (58,35 точки – 90 ученици), СУ „Васил  Левски“ – Велинград (56,82 точки – 46 ученици), ОУ„Христо Смирненски“ – Пазарджик (56,68 точки – 22 ученици), СУ „Георги Брегов“ -Пазарджик (56,50 точки – 98 ученици), СУ „Св. Климент Охридски“ – Пещера (55,53 точки – 48 ученици), СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград (55,49 точки – 62 ученици).

В изброените училища не са включени училища с под 20 седмокласници.

Училищата, чиито ученици са получили най-нисък среден брой точки - между 15,59 и 7,07 точки, са СУ „Димитър Гачев“ - Пазарджик (14,68 точки – 30 ученици), ОУ „Св. Кл. Охридски“- Алеко Константиново (13,58 точки – 30 ученици), СУ „Хр. Смирненски“ – Септември (10,45 точки– 22 ученици), ОУ „Хр. Ботев“ – Исперихово (10,05 точки – 19 ученици), ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пазарджик (7,07 точки – 29 ученици).

На НВО по математика са се явили 2024 ученици – 92,3% от общия брой седмокласници в област Пазарджик, който е съотносим с общия брой на явилите се ученици от областта през миналата учебна година.

            Средният брой точки на НВО по математика за областта е 31,34  точки. Наблюдава се тенденция за повишаване на средния резултат през последните две години с около 2 точки както на регионално, така и на национално ниво.

            Максималният брой точки – 100, са постигнати от четирима ученици в областта – Екатерина Кънева, Теодора Бунчева, Савина Попова, Стефан Стефанов от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик. Резултатите на първите десет ученици са в интервала от 100 до 95 точки и са на шест ученици от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик, трима ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик и един ученик от СУ „Васил Левски“ – Велинград.

            В първите училища по среден брой точки са учениците от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик (69,49 точки- 50 ученици), СУ „Христо Смирненски“ –  Света Петка (53,98 точки – 30 ученици), ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик (49,19 точки – 132 ученици), I ОУ „Св. Климент Охридски“ –  Пазарджик (43,55 точки – 74 ученици), СУ „Васил Левски“ –  Велинград (41,72 точки – 46 ученици), СУ „Св. Климент Охридски“ - Пещера (37,30 точки – 48 ученици), ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик (36,30 точки – 22 ученици).

Училищата, чиито ученици са получили най-нисък среден брой точки - между 14,66 и 7,67 точки, са ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ковачево (14,66 точки – 16 ученици), ОУ„Хр. Ботев“ – Семчиново (13,87 точки – 17 ученици), ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –  Пазарджик (13,43 точки – 30 ученици), ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик (12,34 точки – 16 ученици),  СУ„Христо Смирненски“ – Септември (12,09 точки – 22 ученици), ОУ „Свещеник Н. Иванов“ – Поибрене (10,92 точки – 12 ученици).

В информацията не са цитирани имена на училища, чиито ученици се обучават в маломерни или слети паралелки (между 3 и 15 ученици).

След подробен и задълбочен анализ на училищно, регионално и национално ниво на резултатите от НВО – 2019-2020 учебна година, както и на дефицитите в знанията и уменията на учениците, ще се планират адекватни мерки за повишаване на постиженията по  български език и литература и по математика през следващата учебна година.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички