Четвъртък, 01 Oct 2020
 
Пазарджик

Стартира санирането на малките многофамилни жилищни сгради

  25.06.2020 18:38             
Стартира санирането на малките многофамилни жилищни сгради

ПАЗАРДЖИК. Официално тази вечер в 18,00 часа бе даден старт на строителните дейности по програмата за саниране на малки многофамилни жилищни сгради по ОП „Регионално развитие“. Кметът Тодор Попов поздрави живущите във входовете на бул. "България" №№38, 40 и 42 и ги призова да имат търпение. Всъщност те ще чакат само 30 дни, докато свърши цялостната работа.

Мерките за енергийна ефективност на трите входа на сградата  на бул. "България" са на стойност 286 446,22  лв. без ДДС като строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от  „ТОРИС БГ” ЕООД, гр. Пазарджик, за срок от 30 дни от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво (образец № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Дейностите по упражняване на строителен надзор ще се изпълняват от ДЗЗД „ЕКО КОНСУЛТИНГ”, гр. Пловдив.

"Днес е хубав ден, но се надявам да имаме още такива хубави дни. Надявам се и догодина програмата за саниране да продължи, имам такава информация, защото още 76 проекта чакат финансиране. От тази дейност всички имаме полза - и вие ще станете с 30 процента по-богати, защото ще се вдигне цената на жилищата ви, и сметките за ток ще са по-малки, от което ще имате полза, както вие, така и държавата, а по този начин осигуряваме работа и за местните фирми", каза кметът Попов. След което баба Ленче ритуално лисна менчето с вода.

Община Пазарджик изпълнява два проекта за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик на обща стойност 7 330 450,67 лв. Финансирането е от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите предвиждат по отношение на 35 многофамилни жилищни сгради да бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на  енергоспестяващи мерки, които водят до постигане най-малко клас на енергопотребление "С" на сградите; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% - и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ,  0896/ 530 441

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ, 0896/ 530 441

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД  ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ДАВАМ  ПОД  НАЕМ  АПАРТАМЕНТ,  ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН,  В ПАЗАРДЖИК, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ, ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН, В ПАЗАРДЖИК, 0876 167 663
Всички