Регионът

Над 1 милион лева ще получи община Брацигово за закриване и рекултивация на депото

  05.06.2020 14:42             
Над 1 милион лева ще получи община Брацигово за закриване и рекултивация на депото

На 2 юни Община Брацигово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за  проект „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ I Депо за неопасни отпадъци”, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“.

Стойността на безвъзмездната помощ е 1 157 717, 40 лева, от които 984 059,79 лева от Европейския фонд за регионално развитие и

173 657,61 лева - национално съфинансиране от държавния бюджет.

Продължителността на изпълнението му е 23 месеца.

Дейностите включват закриване и рекултивация на депото.

На терена от около 14,945 дка в местността „ Клисурата”, ще се извърши техническа и биологична рекултивация със залесяване и затревяване.

Целта на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района на Брацигово и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и прилежащите земеделски земи.

Ползите от проекта са подпомагането на изпълнението на специфичните стратегически цели за решаване на проблема с битовите отпадъци и принос за цялостното развитие на системата за управление на отпадъците в страната и изпълнение на изискванията на 3YO.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 62КВ.М - О887239819

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 62КВ.М - О887239819

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 0896 454 726.

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 0896 454 726.

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНИ, 0897 857 233

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНИ, 0897 857 233
Всички