Понеделник, 10 Авг 2020
 
Пазарджик

Подкрепа за малки предприятия в пандемията COVID-19

  14.05.2020 11:40             
Подкрепа за малки предприятия в пандемията COVID-19

ПАЗАРДЖИК. Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" обявяви процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектните предложения могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г., с краен срок за подаване 16:30 часа на 15.06.2020 г., съобщиха вчера от Областния информационен център (ОИЦ) в Пазарджик.
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на БФП по процедурата е 173 000 000 лева. Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти е от 3 000 до 10 000 лв.
Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
По процедурата са допустими разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи) и разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Едно от важните условия за допустимост на кандидатите е да са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.
Пълният пакет документи по процедурата са публикувани на сайта на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.
Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на сайта https://eumis2020.government.bg.
Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са приложени към пакета документи за кандидатстване по процедурата, а видеоразяснение може да бъде намерено на линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be.
(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички