Други Регионът

Адвокат Александър Кашъмов: Пандемията стимулира прозрачността в публикуването на информация

  10.05.2020 10:25             
Адвокат Александър Кашъмов:  Пандемията стимулира прозрачността в публикуването на информация

Възникването на кризата, свързана с пандемията и необходимостта от лесна и бърза комуникация с хората, създаде възможност за развиване на прозрачност, при която да бъде активно публикувана информация в интернет. Това коментира при представянето на анализа адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Положителна оценка заслужава създаването на специален информационен портал. Същевременно неговото съществуване трябва да бъде широко известно и министерствата и другите публични институции изрично да препращат потребителите към този източник. Това не трябва да отменя оповестяването на документи на интернет страниците на самите институции, категоричен е адвокат Кашъмов. Положителна стъпка е публикуването на правни документи, но е добре те

да бъдат свързвани с опростено обяснение за какво се отнасят,

със съображенията за издаването им и да се изготвят отделно консолидирани версии или поне да са налице активни линкове към другите заповеди, цитирани в една заповед, така че човек да може по-лесно да се запознае със съдържанието им.

Има какво да се желае по отношение на по-доброто структуриране на информацията с цел потребителите да могат лесно и бързо да я узнават и да я свързват с предходна информация или по-широк контекст.

Прави впечатление, че в условията на извънредно положение

се засили тенденцията да бъдат публикувани както новини, така и самите текстове на заповедите,

издавани от министри и други ръководители във връзка с предприети мерки. Подредбата на заповедите на сайтовете обаче е по-скоро в хронологичен ред като липсва връзка със секция „Мерки“ в портала, където са изброени в резюмиран вид въведените ограничения. Липсват консолидирани текстове на заповедите както в интернет страницата на МЗ, така и в портала. Това е проблем, тъй като нерядко в тези заповеди има препращане към съдържанието други заповеди. Така например, заповедта от 1-ви май 2020 г. на здравния миннистър за отмяна на задължението за носене на маски на открити места

препраща към 13 други предходни заповеди, а прочитът на всяка поотделно би затруднил дори и опитни юристи

Лесната достъпност на тези заповеди е толкова по-важна поради това, че с тях се въвеждат ограничителни мерки, а неизпълнението им води до възможност за налагане на санкции. Тоест, те засягат практически всички граждани. В самите заповеди на министъра на здравеопазването се посочва чл.73 от АПК, който се отнася до общите административни актове. Тази разпоредба позволява в условията на неотложност да не се спазят някои законови изисквания по издаването на общи административни актове, свързани с тяхното предварително обсъждане със заинтересованите, което е разбираемо. Препоръчително е обаче, за да се очаква хората да знаят как да разбират и тълкуват тези правила, към въпросните съображения да се препраща от публикувания текст на заповедта.

Публикуването на съдържанието на заповедите на здравния министър

провокира и други институции да започнат да публикуват свои заповеди в интернет страниците си

Това е положително явление и дано се запази и след отмяната на извънредното положение. В някои случаи това стана след публикации в медиите, като общественият интерес предизвика съответно публикуване. И в Единния информационен портал COVID-19 бе публикувана заповедта за създаването на Националния оперативен щаб. Може да се предположи, че това стана в отговор на обществения интерес към този акт, доколкото преди това бе подадено заявление за достъп до него.

По отношение на сайтовете на министерствата, в някои от тях се наблюдава относително интензивно публикуване на информация в секцията „Новини“ или „Пресцентър“ относно мерките, свързани с предотвратяването и борбата с Covid-19, докато в други темата почти не е засегната. За Министерството на енергетиката например темата очевидно не е приоритет, за разлика от фиксацията по дългогодишния нереализиран проект АЕЦ „Белене“. В интернет страницата на Министерството на отбраната пък информация, свързана с Covid-19, е поместена в секция „Информационен център“.  

Има и ограничения, свързани с прилагането на ЗДОИ

Те са насочени към превенция на евентуалното разпространение на заболяването, са предприети в изолирани случаи. Така например на 12 март 2020 г. Министерството на енергетиката е въвело режим на приемане на заявления за достъп до обществена информация само по електронен път, коментира казуса адвокат Кашъмов.

Тодор ИВАНОВ


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 62КВ.М - О887239819

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 62КВ.М - О887239819

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 0896 454 726.

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 0896 454 726.

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНИ, 0897 857 233

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНИ, 0897 857 233
Всички