Регионът

Колко прозрачни са институциите в Пазарджишка област

  10.05.2020 09:23             
Колко прозрачни са институциите в Пазарджишка област

 

Община Пещера и РИОСВ-Пазарджик са начело в класацията

Каква е картината на прозрачността в достъпа до информация в Пазарджишка област? Вчера официално бяха представени резултатите от традиционното годишно проучване на Програма „Достъп до информация” (ПДИ) чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. В периода 10 февруари-15 април 2020 г. Програмата прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как се изпълняват задълженията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването са подадени 562 електронни заявления

с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна (изготвянето и публикуването на този списък е задължително с измененията в ЗДОИ от края на 2015 г.) Нивото на прозрачност сега е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.

На сайта на ПДИ https://www.aip-bg.org могат да се видят и отделно генерирани Рейтинги на активната прозрачност за различните категории институции. Докато Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.

В Общия рейтинг на всички 562 институции с най-предно класиране е Община Пещера, която е на 46-о място (за предходната година тя бе на 61-о място), следвана от миналогодишния първенец за областта ни Община Септември (от 55-о място сега администрацията е на 56-о място) и Община Брацигово (сега е на 74-о място спрямо 72-о място преди година). Следват Община Панагюрище (на 76-о място), Областна администрация-Пазарджик (117) и първенецът за 2018 година Община Велинград (125), Община Ракитово (128), РИОСВ-Пазарджик (133), Община Батак (137) и Община Пазарджик (146), Община Сърница (154), Община Стрелча (165), РДГ-Пазарджик (171), Община Лесичово (192) и РУО МОН (192), Община Белово (192), РЗИ-Пазарджик (207), ОДЗ-Пазарджик (229) и ОД МВР-Пазарджик (260). Да припомним, че за миналата година в Общия рейтинг от 292 институции ОД МВР-Пазарджик бе на далечното 203-о място, на 207-о място бе РДГ-Пазарджик, Областна администрация-Пазарджик бе на 224-о място, а РУО МОН и Община Белово бяха съответно на 234-о и на 251-о места.

В рейтинга на териториалните държавни институции на изпълнителната власт от 151 институции

с най-добри показатели отново е Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик

Ако обаче миналата година тя беше на девето място, сега се е смъкнала със 17 позиции надолу и е на 26-то. На 37-о място е Регионалната дирекция по горите-Пазарджик, която е „дръпнала” с 37 позиции спрямо миналата година. Следващата наша институция в списъка е Регионалното управление на образованието-Пазарджик, което е на 43-то място (а миналата година беше на опашката). Следват Регионалната здравна инспекция (на 48-о място), Областната дирекция „Земеделие” (58) и Областната дирекция на МВР (68), която миналата година беше на 70-то място.

От 28 областни администрации тази в Пазарджик е на 18-о място.

В Рейтинга на органите на местното самоуправление

от 265 общини с най-предна позиция е Община Пещера (41-о място)

В класацията следват общините Панагюрище (44), Септември (51), Брацигово (66), Ракитово (96, заедно с Вършец и Сандански), Велинград (99, заедно с Елхово), Пазарджик (107), Батак (111), Стрелча (119), Лесичово (140), Сърница (141) и Белово (145).

От резултатите по многобройните индикатори се изясняват детайлно пропуски на интернет страниците. Например става ясно, че само на сайта на Община Батак няма секция за проекти на нормативни актове, а публикувани регистри в местните администрации липсват само в Община Лесичово (в Община Брацигово пък има, но не са актуални). Отчети за дейността също има не навсякъде, както и декларации за имущество и интереси, проекти за бюджети… Почти всички са публикували информация в графата „Профил на купувача”, включително и протоколите от заседанията на комисиите, и договорите на обществените поръчки. Обществени устройствени планове обаче липсват в половината от институциите, а само Община Септември е публикувала ПУП. На сайтовете на половината от институциите не са публикувани регистри за разрешенията за строеж, а при една трета от останалите те не са актуални. Отчети за изпълнение на бюджета също е отчетено в една втора от сайтовете. Единствено на сайта на РДГ-Пазарджик няма раздел „Достъп до информация”, макар че принципно там получават заявления и им отговарят.

След законовото уреждане на конкретни задължения (2008 г.) за активното публикуване в интернет, през 2010 г. ПДИ разработи инструмент за наблюдението на публикуването в интернет страниците и резултатите от тези наблюдения могат да бъдат видени на http://www.aip-bg.org/surveys/.

Наред с положителните развития, резултатите показват

проблеми, неразрешени от години,

коментира Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Тя изрежда някои от най-фрапиращите:

1. Секциите „Достъп до информация“ все още в голямата си част те са направени формално и са празни. Само 23 от изследваните институции поддържат секции, чието съдържание отговаря на целта.

2. Въпреки че регистрацията на заявлението е задължителна, проучването показват, че само в 50 от 562 институции е създадена система за уведомяване на заявителя за регистрация на електронното заявление.

3. Много от регистрите, които се публикуват в Портала за отворени данни, не се публикуват на страницата институцията.

4. В голяма част от страниците публикуваната информация е формалнао и трудно намираема.

5. Макар 84% от институциите да са приели и публикували Вътрешни правила за работа със ЗДОИ, само 65% от тях са ги актуализирали в съответствие с последните промени в закона.

6. Липсва координация, т.е. орган, който да задава общите модели и да подпомага органите в следването на модели при публикуването на информация и работа с електронните заявления.

Тодор ГРОЗДЕВ


Свързани
Последни новини
Анкета

Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?


Резултати
Обяви

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ЗАКУСКИ, КАНДИДАТИТЕ С ОПИТ СА С ПРЕДИМСТВО, ЗАПЛАТА ОТ 800 ДО 1000 ЛВ.,  0988 390 693 , 0899 333 459.

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ЗАКУСКИ, КАНДИДАТИТЕ С ОПИТ СА С ПРЕДИМСТВО, ЗАПЛАТА ОТ 800 ДО 1000 ЛВ., 0988 390 693 , 0899 333 459.

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ,  0896/ 530 441

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ, 0896/ 530 441

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД  ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.
Всички